Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Порядок організації та проведення страйку

Порядок організації та проведення страйку

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТРАЙКУ

Для вирішення колективного трудового спору,  одержання  підтримки  своїх  вимог трудовий  колектив  має  право організовувати і проводити СТРАЙК в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Право на страйк визначене ст. 44 Конституції України. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Право на  страйк  офіційно  визнано  Європейською  соціальною  хартією,  що була  прийнята  Радою  Європи  18  жовтня  1961 р.   Європейська   соціальна   хартія   фактично   є   першою  багатонаціональною  угодою,  що  присвячена   вирішенню   трудових конфліктів. Хартія  прямо визнала право на страйк.

Статтею 6 Хартії встановлено,  що з  метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання колективних договорів Сторони визнають право  працівників  і  роботодавців  на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, включаючи право на страйк,  з урахуванням зобов'язань,  які можуть випливати з раніше укладених колективних договорів.  3 травня 1996  року  було  підписано  Європейську  соціальну хартію (переглянуту),  і підписано її від імені  України 7 травня 1999 року.

Необхідно зазначити, що страйк  може бути розпочато,  якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від примирних  процедур або не виконує угоди,  досягнутої  в  ході вирішення колективного трудового спору.

Страйк -  це  тимчасове  колективне  добровільне   припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків)  підприємства,  установи,  організації   (структурного підрозділу)   з   метою  вирішення  колективного  трудового  спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб вирішення колективного трудового спору. Перед тим, як застосовувати цей засіб, ви маєте бути впевнені, що на підприємстві зареєстровано колективний трудовий спір.

Страйк на підприємстві очолює орган (особа), який визначається   загальними    зборами    (конференцією)  найманих працівників при прийнятті рішення про оголошення страйку.

Орган (особа),  який  очолює  страйк,  під  час страйку діє у межах прав,  передбачених законодавством, інформує працівників про хід вирішення   колективного трудового спору. Повноваження органу (особи)  як  керівника  страйку  припиняються, якщо   сторони   підписали  угоду  про  врегулювання  колективного трудового спору,  а також у разі прийняття рішення про відміну або про припинення страйку.

Орган (особа),  який  очолює  страйк,  зобов'язаний  письмово попередити власника або уповноважений ним орган (представника)  не пізніш як за 7 днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві - за 15 днів.

У разі  проведення  зборів,  мітингів,  пікетів   за   межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої  влади  чи  орган місцевого самоврядування не пізніше ніж за 3 дні.

Тільки за умови дотримання всіх вищевказаних норм, страйк буде законним. У випадку визнання страйку незаконним, працівники, що взяли в ньому участь можуть бути притягнені до дисциплінарної або адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

Зверніть увагу на те, що згідно  чинного  законодавства проведення  страйку  забороняється  за умов,   якщо   припинення працівниками  роботи  створює  загрозу  життю  і  здоров'ю  людей, довкіллю або перешкоджає  запобіганню  стихійному  лиху,  аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.

Також, забороняється  проведення  страйку  працівників  (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних   Сил   України,  органів  державної  влади,  безпеки  та правопорядку.

У разі оголошення надзвичайного стану Верховна  Рада  України або  Президент  України  можуть  заборонити проведення страйків на строк,  що не перевищує одного місяця.  Подальша заборона має бути схвалена  спільним  актом  Верховної  Ради  України  і  Президента України.  У разі оголошення воєнного  стану  автоматично  наступає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Водночас, під  час  страйку  сторони  колективного трудового спору  зобов'язані  продовжувати  пошук  шляхів  його вирішення, використовуючи для цього усі наявні можливості.

Встановлення в   законодавстві  Україні  правових  засад  для вирішення  колективних  трудових  спорів (конфліктів)   дозволяє захистити права як роботодавців, так і трудових колективів.

Зверніть увагу, що особи, які винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.