Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.      Загальні положення
 
1.1. Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості є добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) в енергетичній, електротехнічній та інших галузях міста Києва.
1.2. Найменування:
повна назва - Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості;
скорочена назва – Київська профспілка енергетиків (далі по тексту – Профспілка).      
1.3. Керівний орган:
повна назва – Київський міський комітет профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості;
скорочена назва – Київський міськком профспілки енергетиків (далі по тексту - Міськком).
1.4. Профспілка має статус обласної відповідно до галузевої сфери діяльності первинних профспілкових організацій підприємств, товариств, установ, організацій енергетики та електротехнічної промисловості (далі – підприємства), які розміщені в більшості адміністративно-територіальних районів м. Києва
1.5.Профспілка є складовою частиною профспілкового руху України. Профспілка співпрацює на основі Угоди про співробітництво з Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, Київською міською Радою профспілок, може співробітничати з профспілками та іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, самостійно вступати до національних та міжнародних профспілкових та інших організацій і об’єднань, які захищають інтереси членів профспілки.
1.6. Профспілка не є політичною організацією і діє на основі Конституції України, Закону “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших Законів України, норм міжнародного права і Положення про Київську міську професійну спілку працівників енергетики та електротехнічної промисловості (далі - Положення).
1.7. У своїй діяльності Профспілка незалежна від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших державних органів, роботодавців, їх об’єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. Стосунки з ними регулюються спільними угодами на принципах рівноправного партнерства, діалогу та співробітництва.
1.8. Профспілка є юридичною особою і має банківські рахунки, печатки, штампи, фірмові бланки, власну символіку.
 
2.      Мета та завдання  Профспілки
 
2.1. Метою  Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян,  юридичними та фізичними особами.     
2.2. Для досягнення мети Профспілка через свої виборні органи та організаційні ланки реалізує наступні завдання:
2.2.1. Домагається здійснення прав кожного члена Профспілки на працю, справедливу її оплату, забезпечення відповідності умов праці чинному законодавству України, підвищення життєвого рівня.
2.2.2. Висловлює свою позицію та вживає всі можливості щодо внесення змін до діючих законів, законодавчих та нормативних актів, програм щодо зайнятості населення в інтересах членів Профспілки.
2.2.3. Вносить пропозиції до проекту генеральної, галузевої, територіальної угод, контролює їх виконання, допомагає первинним профспілковим організаціям в проведенні колдоговірної компанії.
2.2.4. Здійснює представництво та захист колективних інтересів найманих працівників, закріплених в колективних договорах, сприяє виконанню колективних договорів.
2.2.5. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності, забезпечує правовими засобами виконання подань і пропозицій профспілкових організацій про усунення роботодавцем порушень законодавства про працю, зайнятість, умов колдоговору.
2.2.6. Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.
2.2.7. Бере участь в управлінні  державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб.
2.2.8. Бере участь у вирішенні колективних трудових конфліктів, використовує для захисту прав і інтересів членів Профспілки всі передбачені законом засоби.
2.2.9. Організовує і проводить конференції, активи, збори, наради,  координує діяльність первинних профспілкових організацій, підтримує ініціативи і вимоги окремих первинних профорганізацій, організовує  навчання профспілкових працівників та активу, надає первинним профспілковим організаціям, членам Профспілки методичну, правову, матеріальну допомоги, додаткові блага у негрошовій формі (квіти, призи, сувеніри, путівки тощо), здійснює виплати грошової допомоги на оздоровлення своїх членів, відвідування хворих, з нагоди професійних свят чи днів народження, заохочення профактиву, відшкодування сум на придбання ліків, оплату юридичних послуг, регулярно інформує їх про свою діяльність.
2.2.10. Організовує та проводить культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в інтересах працівників, використовуючи кошти, відраховані роботодавцями на ці цілі, згідно з умовами колективних договорів.
2.2.11. В межах своїх повноважень здійснює управління профспілковими  коштами і майном.
2.2.12. Може здійснювати іншу діяльність в інтересах членів Профспілки, не заборонену законодавством.