Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Основні положення

       Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості є добровільна, неприбуткова громадська організація, яка об’єднує первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій,  навчальних закладів енергетичної, електротехнічної та інших галузей, поєднаних спільними інтересами за формою або родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), незалежно від форми власності і відомчої підпорядкованості і розташованих в м. Києві.

       Повна назва - Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості.

       Скорочена назва – Київська профспілка енергетиків (далі по тексту – Профспілка).

       Керівний орган:

       повна назва – Київський міський комітет профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості ;

      скорочена назва – Київський міськком профспілки енергетиків (далі по тексту -Міськком).

       Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Велика Житомирська № 27

       Профспілка має статус обласної відповідно до галузевої сфери діяльності первинних профспілкових організацій підприємств, товариств, установ, організацій енергетики та електротехнічної промисловості (далі – підприємства), які розміщені в більшості адміністративно-територіальних районах м. Києва.

       Профспілка є складовою частиною профспілкового руху України. Профспілка співпрацює на основі договору з Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, Київською міською Радою профспілок, може співробітничати з профспілками інших країн, самостійно вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій і об’єднань, які захищають інтереси членів профспілки.

       Профспілка не є політичною організацією і діє на основі Конституції України, Закону “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”,  інших Законів України, норм міжнародного права і цього Положення.

       У своїй діяльності профспілка незалежна від державних органів, виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших державних органів, роботодавців, їх об’єднань, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. Стосунки з ними регулюються спільними угодами на принципах рівноправного партнерства, діалогу та співробітництва. 

Мета та завдання  Профспілки

       Мета  та завдання Профспілки є представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.     

      Для реалізації своєї мети Профспілка через свої виборні органи:

       - домагається здійснення прав кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечену категорію працівників підприємств, які є членами профспілки;
       - вносить пропозиції до діючих законів, законодавчих та нормативних актів, програм щодо зайнятості населення;
       - вносить пропозиції до проекту генеральної, галузевої, регіональної угод, контролює її виконання, допомагає первинним профспілковим організаціям в проведенні колдоговірної компанії;
       - здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю на підприємствах, установах або організаціях незалежно від форм власності, забезпечує  правовими засобами виконання подань і пропозицій профспілкових організацій про усунення роботодавцем порушень законодавства про працю, зайнятість, умов колдоговору;
       - здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
       - бере участь в управлінні  державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб;
       - бере участь у вирішенні колективних трудових конфліктів, використовує для захисту прав і інтересів членів профспілки всі передбачені законом засоби;
      - організовує і проводить конференції, активи, збори, наради,  координує діяльність первинних профспілкових організацій, підтримує ініціативи і вимоги окремих первинних профорганізацій, організовує  навчання профспілкових працівників та активу, надає первинним профспілковим організаціям, членам профспілки методичну, правову, матеріальну допомоги, додаткові блага у негрошовій формі (квіти, призи, сувеніри, путівки тощо), здійснює виплати грошової допомоги на оздоровлення своїх членів, відвідування хворих, з нагоди професійних свят чи днів народження, заохочення профактиву, відшкодування сум на придбання ліків, оплату юридичних послуг, регулярно інформує їх про свою діяльність;
       - може здійснювати іншу діяльність в інтересах членів профспілки не заборонену законодавством.