Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Переміщення працівника на інше робоче місце - ч. 2 ст. 32 КЗпПУ

Переміщення працівника на інше робоче місце - ч. 2 ст. 32 КЗпПУ

Спочатку давайте визначимо, чим же відрізняються поняття «переведення» (про переведення працівника ви можете прочитати в нашій статті ТУТ) та «переміщення».

Відповідно до ч.2ст.3 2 Кодексу законів про працю України (далі- КЗ пП) не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його в тій же організації, підприємстві,, установі на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

Тоб-то другою частиною ст. 3 2 К З п П власнику законодавчо надано право без згоди працівника здійснити наступні дії:

- переміщати його в межах того ж підприємства на інше робоче місце;

- переміщати його в інший структурний підрозділ (тут встановлена додаткова вимога - структурний підрозділ має знаходитися у тій же місцевості);

- доручати роботу на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності і кваліфікації (посади).

Зверніть увагу на те, що в статті міститься пряма заборона на переміщення працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

Отже, переведення відрізняється від переміщення тим, що у разі переведення, працівнику доручається або інша робота, або та ж сама, але на іншому підприємстві, або робота на цьому ж підприємстві, але в іншій місцевості. А при переміщенні працівник продовжує виконувати ту ж саму роботу, на тому самому підприємстві і в тій же місцевості, однак на іншому робочому місці, засобі праці чи іншому відділі.

Статтею 2 1 К З пП визначається, що працівник має виконувати роботу, яка визначена в трудовому договорі, таким чином власник при здійсненні переміщення не може виходити за межі трудового договору. В цьому випадку право власника обмежене умовами трудового договору.

У п. 31 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.19 92р. № 9 зазначено, що переміщення не може бути безмотивним, не обумовленим інтересами виробництва. Тому здійснення зазначеного переміщення працівника краще оформляти розпорядчим документом, в якому вказуються причини такого переміщення. Хоча прямої вимоги законодавець не визначив, але не дотримання такої форми вносить невизначеність у взаємовідносини сторін трудового договору, що також може зачіпати інтереси і власника, і працівника.

Тепер трошки з практики - ВСУ постановою від 01.1 1.2 017 у справі № 6-1 47 1цс1 7 роз’яснив, що норма ст. 3 2 К З п П трактує поняття «переміщення» у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Переміщення може бути здійснене лише за умови, що не зміниться жодна з істотних умов трудового договору працівника.

Якщо переведення на іншу роботу зв'язане зі зміною трудових функцій працівника, місця роботи та/або місцевості), то переміщення в інший структурний підрозділ передбачає збереження обумовленого трудовим договором місця роботи і трудових функцій.

ВСУ вказав, що з метою дотримання трудових і соціальних гарантій при переміщенні на інше робоче місце законодавство передбачає дотримання наступних умов: переміщення працівника заборонено, якщо воно протипоказане йому за станом здоров'я (ст.3 2 К З п П України); якщо в ході переміщення працівника зменшиться його заробіток, здійснюється доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (ч.2 ст. 11 4 К З п П ).

Примітка: на нашому сайті ви можете також отримати інформацію з інших частин ст. 32 КЗпПУ: