Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Переведення працівника на іншу роботу - ч. 1 ст. 32 КЗпПУ

Переведення працівника на іншу роботу -  ч. 1 ст. 32 КЗпПУ

Це питання врегульовано ст.3 2 Кодексу законів про працю (далі - К З п П).

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, організації, в установі, або переведення на роботу в іншу організацію, підприємство, установу, або в іншу місцевість, хоча б разом з організацією, підприємством, установою, допускається лише за згодою працівника, або у виняткових випадках , які визначені законодавчими актами.

Тоб-то, статтею визначено 3 види переводу:

-               на тому ж підприємстві, організації, в установі;

-               на роботу на інше підприємство, організацію, в установу;

-               в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, організацією, установою.

Всі вони носять постійний характер (тимчасові переведення регулюються ст.3 3 та 34 К З п П).

Ключовим та обов’язковим моментом для такого переводу є згода працівника. В законодавстві не визначено якоїсь певної обов'язкової письмової форми, але згода має бути такою, що не викликає сумніву, тому краще оформити її письмово (формою згоди може бути заява працівника з проханням призначення його на іншу посаду).

Переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, організації, в установі не тягне за собою припинення трудового договору, а передбачає лише зміну посади, роботи та\або обов'язків, які виконує працівник при фактичному продовженні трудових відносин. В розпорядчому документі необхідно зробити посилання на ч. 1 ст. 3 2 К З п П та відмітити згоду працівника із зазначенням, що працівника переведено на іншу посаду на тому ж самому підприємстві.

Переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, на відміну від попереднього виду, припиняє трудовий договір. На новому підприємстві з працівником укладається новий трудовий договір та видається розпорядчий документ про призначення працівника на відповідну посаду в порядку переводу.

Схема переводу така:

  1. Керівник підприємства, куди переходить працівник, має направити запит керівнику підприємства, на якому працює працівник, з проханням звільнити його з роботи у зв’язку переведенням на підставі п. 5 ч.1ст. 36 К З п П.
  2. Керівник підприємства, на якому працює працівник, надає згоду на припинення трудового договору у зв’язку з переводом.
  3. Працівник пише заяву про звільнення з роботи.
  4. Розпорядчий документ про звільнення працівника у зв’язку з переведенням.
  5. Працівник пише заяву про прийняття на роботу на нове підприємство.
  6. Розпорядчий документ про прийняти на роботу у зв’язку з переводом на новому підприємстві. 

При переведенні на роботу в іншу місцевість працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій відповідно до ст.1 2 0 К З пП та постановою КМ У «Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість» від 02.03.1998 р. № 2 5 5.

Якщо працівник не погоджується на переведення, роботодавець може припинити з ним трудові відносини (п.6 ч.1 ст. 3 6 К З п П) з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст.4 4 К З п П).

Якщо працівник погодився на переведення, але за новим місцем роботи він втрачає в заробітній платі, то відповідно до ч.2 ст. 1 1 4 К З п П за ним зберігається його попередній середній заробіток протягом двох місяців з дня переводу.

Примітка: на нашому сайті ви можете також отримати інформацію з інших частин ст. 32 КЗпПУ: