Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Медичний огляд працівників (ч.2). Профілактичні та спеціальні медогляди

Медичний огляд працівників (ч.2). Профілактичні та спеціальні медогляди

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦІВНИКІВ (ч.2)

Профілактичні медичні огляди 

Метою проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів є запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань, динамічне спостереження за станом здоров'я працюючого населення.

Такий вид оглядів передбачений статтею 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та статтею 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Таким чином працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні профілактичні медичні огляди.

Обов'язковим профілактичним медоглядам підлягають неповнолітні, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студенти вищих навчальних закладів, інші категорії осіб відповідно до законодавства.

Обов'язковим профілактичним медичним оглядам і подальшому медичному нагляду підлягають також особи, які перебували в контакті з хворими на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби чи бактеріоносіями збудників цих хвороб.

Рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування можуть проводитися також позачергові обов'язкові профілактичні медичні огляди.

Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках:

 • за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);
 • у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства;
 • у разі погіршення епідемічної ситуації.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам визначений Постановою Кабінету Міністрів України №559 від 23.05.2001р.

 Порядок проведення профілактичних медичних оглядів та ведення особистих медичних книжок

Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Правила та терміни проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів та перелік протипоказань затверджуються МОЗ.

Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе:

 • загальне обстеження лікарями-спеціалістами (лікар-терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар-отоларинголог, лікар-стоматолог та інші спеціалісти (за потреби),
 • лабораторне і функціональне обстеження.

Усі результати обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), обов'язково заносяться до особистої медичної книжки.

На підставі результатів обстеження кожен лікар-спеціаліст робить висновок щодо можливості допущення працівника до роботи.

Дані про результати обов'язкових медичних оглядів працівників підлягають обліку у відповідних установах державної санітарно-епідеміологічної служби.

Спеціальні  медогляди

Такі медичні огляди є складовою спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто (стаття 57 Закону України «Про запобігання  корупції»).

Перелік посад, щодо яких проводиться спеціальна перевірка,  визначений пунктом 1 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №171.

Так, особа, яка претендує на зайняття певної посади, серед певного переліку документів, має подати, в тому числі, і медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

Для проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я у межах законодавства необхідним є подання, окрім передбачених Постановою переліку інших документів, копій медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 року № 12, та сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року № 339.

Також цим же законом передбачено звільнення деяких посадових осіб, у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

Обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди 

Обов'язкові  попередній  (перед  початком  діяльності)  та періодичний  (у  процесі  діяльності) психіатричні огляди громадян проводяться з метою встановлення придатності  особи  до  виконання окремих  видів діяльності (робіт,  професій,  служби) з особливими вимогами до стану її психічного здоров'я,  для  вирішення  питання про  наявність  або  відсутність у неї психіатричних протипоказань.

Обов'язковий попередній психіатричний огляд проводиться перед початком діяльності (влаштуванням на роботу), а обов'язковий періодичний - у процесі діяльності.

Періодичність проведення, категорії працівників та види діяльності, які потребують проходження психіатричних оглядів визначаються, Переліком медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих (далі - перелік), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465.

Види діяльності, які потребують проходження психіатричного огляду:

 1. Працівники, зайняті на підземних та відкритих гірничих роботах.
 2. Працівники, які працюють на гідрометеорологічних станціях, спорудах зв’язку, розташованих у гірських районах або в особливих природних та географічних умовах.
 3. Працівники експлуатаційних підрозділів газовидобувних, газотранспортних та спеціалізованих підприємствах газового господарства.
 4. Працівники, які для виконання своїх професійних завдань і обов’язків повинні мати дозвіл на право придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів.
 5. Працівники пожежної охорони, рятувальних, гірничорятувальних, газорятувальних служб, служб запобігання виникненню відкритих газових і нафтових фонтанів; екстреної медичної допомоги та спеціалізованих медичних бригад.
 6. Працівники, зайняті на підприємствах атомної енергетики та атомної промисловості.
 7. Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки.
 8. Водії транспортних засобів.
 9. Працівники залізничного транспорту та метрополітену.
 10. Працівники плавскладу суден.
 11. Авіаційний персонал, який підлягає медичній сертифікації в лікарсько-льотних сертифікаційних комісіях закладів цивільної авіації.
 12. Інші види професійної діяльності:
 • працівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, молочних кухонь, які мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання і реалізації;
 • медичні працівники закладів охорони здоров’я, які здійснюють безпосереднє обслуговування хворих;
 • працівники навчальних закладів всіх типів та форм власності;
 • працівники дитячих оздоровчих закладів, у тому числі сезонних;
 • працівники будинків дитини, дитячих будинків;
 • працівники лікувально-профілактичних закладів, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків інтернатів, які безпосередньо пов’язані з організацією харчування.

Після проведення обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, а у разі потреби додаткового психіатричного обстеження особі видається довідка про проходження обов'язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів, в якій зазначається наявність чи відсутність у неї психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності.

Термін дії довідки встановлюється відповідно до періодичності психіатричних оглядів.

Профілактичний наркологічний огляд 

Як визначено Наказом Міністерства охорони здоров’я Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних   та   протинаркотичних заходів та  обов'язкових  профілактичних наркологічних оглядів від 28.11.1997р. №339 метою проведення первинних,  періодичних  та  позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян є виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію  та  токсикоманію,  а  також  визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до  виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності.

Професії та види діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, визначені в Переліку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.1997р. №1238. Він, доволі таки, об’ємний, тому розписувати його не будемо, а ознайомитися з ним ви можете ЗА ПОСИЛАННЯМ: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF#Text)

Профілактичний наркологічний огляд громадян  проводиться в наркологічному  закладі  за  місцем  постійного   їх   проживання, працівників  МВС  та Служби безпеки України, співробітників Служби зовнішньої   розвідки   України   та  особового  складу  Державної прикордонної служби України - у відомчих лікувально-профілактичних закладах.

Первинний профілактичний  наркологічний  огляд  проводиться у разі прийняття на роботу або перед початком  іншої  діяльності,  а періодичний - протягом трудової чи іншої діяльності.

Профілактичний наркологічний огляд проводиться за обов'язковою програмою,  що  передбачає  лікарський  наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне  обстеження в порядку, встановленому МОЗ.

Наявність  наркологічного  захворювання   після   додаткового наркологічного    огляду в умовах стаціонару засвідчує лікувально-консультативна комісія (ЛКК) у формі висновку ЛКК.

Профілактичні наркологічні огляди не проводяться:

 • при наявності у обстежуваної особи гострого або загостренні хронічного неінфекційного захворювання;
 • при наявності у обстежуваної особи інфекційного  захворювання в заразному періоді.

Після проведення профілактичного наркологічного огляду  і додаткового  профілактичного  наркологічного   огляду   в   умовах стаціонару  громадянину  видається  сертифікат   про   проходження профілактичного наркологічного огляду, в якому зазначається наявність чи відсутність у нього  наркологічних протипоказань.

Видача  медичних  карток  профілактичного  наркологічного огляду, протоколів засідань ЛКК на руки  громадянам  неприпустима.

 

З початком статті "Медичний огляд працівників (ч.1). "Трудові" медичні огляди" можна ознаймитись, перейшовши за посиланням: