Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Оплата лікарняного під час простою

Оплата лікарняного під час простою

Оплата лікарняного під час простою

Порядок оплати часу простою врегульовано статтею 113 Кодексу законів про працю України (далі – КЗ пП), а визначення поняття міститься в ст. 34 Кз пП.

Простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (більш детально з темою простою, ви можете ознайомитися в нашій статті ПРОСТІЙ ПІДПРИЄМСТВА – СТ. 34 КЗППУ).

В залежності від цих обставин в статті 113 КЗпП виділяється два види простою, що є дуже важливим, оскільки, саме від виду простою буде залежати і оплата.

Отже, законодавець визначив, що простій може бути:

  1. Не з вини працівника.
  2. З вини працівника.

Час простою не з вини працівника

Як ми вже зазначали, відповідно до ст. 113 КЗпП, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду.

У 2020 році стаття була розширена ще додатковою обставиною:  на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, час простою не з вини працівника також оплачується у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду.

У разі виробничої ситуації не з вини працівника, що є небезпечною для життя чи здоров’я працівника і навколишнього природного середовища,  за час простою, за ним зберігається середній заробіток.

Відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»  №1105 (далі – Закон 1105) допомога по тимчасові непрацездатності – це матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати.

Тобто для оплати лікарняного важливим фактором є нарахування заробітної плати. Як ми вказали вище - час простою не з вини працівника підлягає оплаті.

Таким чином, якщо на підприємстві оголошено простій (не забувайте про вимоги до документального оформлення простою, про які ми писали в статті ПРОСТІЙ ПІДПРИЄМСТВА – СТ. 34 КЗППУ), і цей простій трапився не з вини працівника, то, в такому випадку, оплата лікарняного здійснюється на загальних підставах.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Законом 1105 чітко визначений перелік підстав для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності. В  цей перелік час простою не з вини працівника не включено.

Час простою з вини працівника

Тут все набагато простіше.

В частині 4 статті 113 КЗпП чітко зазначено, що час простою з вини працівника не оплачується.

Оскільки час простою не оплачується, заробітна плата не нараховується, то, відповідно, і не має компенсації втраченого заробітку – тобто оплата лікарняного не здійснюється.