Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Залучення громадян до суспільно корисних робіт: у Держпраці нагадали про трудові гарантії

Залучення громадян до суспільно корисних робіт: у Держпраці нагадали про трудові гарантії. Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці нагадує  трудові гарантії осіб, залучених до суспільно корисних робіт.

Зазначається, що суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Механізм залучення працездатного населення до таких робіт регулюється  «Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 753.

Згідно з пунктом 5 Порядку № 753 до суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення заходів національного спротиву), а саме:

-зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема внутрішньо переміщені;

-працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних -завдань (замовлень) та не зараховані до складу об’єктових формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;

-особи, зайняті в особистому селянському господарстві;

-студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

-особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

З кожною особою, залученою до суспільно корисних робіт укладається строковий трудовий договір. На них поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці. Обов’язковим є  проведення з працівниками інструктажу на робочому місці, в тому числі з питань техніки безпеки, забезпечення таких осіб засобами індивідуального захисту та робочим інструментом.

Працівникам підприємств, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати не може бути нижчим від розміру середньої заробітної плати за основним місцем роботи.

Іншим працездатним особам за виконання суспільно корисних робіт забезпечується оплата відповідно до умов оплати праці, встановлених за професією (посадою), на яку їх зараховано, і розмір такої оплати у разі виконання норми праці не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування за повністю виконану місячну (годинну) норму праці, встановлену з урахуванням положень Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Крім того, відповідно до статті 20 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у процесі трудової діяльності осіб, щодо яких запроваджена трудова повинність, забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата, мінімальний термін відпустки та час відпочинку між змінами, максимальний робочий час, врахування стану здоров’я особи тощо.

На час залучення працюючої особи до виконання суспільно корисних робіт поза місцем її роботи за трудовим договором за нею зберігається робоче місце (посада).

 

Джерело: https://sud.ua/