Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

З 8 січня 2022 року діють нові вимоги до реклами з працевлаштування

З 8 січня 2022 року діють нові вимоги до реклами з працевлаштування. Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Нагадаємо, що Закон №1750-IX вносить зміни до Закону  «Про рекламу», які набирають чинності через три місяці з дня їх прийняття, а саме з 08.01.2022 р. Розглянемо детальніше, яких правил слід буде дотримуватись.

Штрафи за порушення правил реклами про працевлаштування

Однією з найбільш обговорюваних змін, які передбачає з 08.01.2022 Закон №1750-IX, є штраф за порушення вимог до реклами послуг з працевлаштування. 

Так, у разі порушення встановлених державою вимог при розміщенні реклами щодо наявної в нього вакансії рекламодавець сплачуватиме до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення (з 08.01.2022 по 30.09.2022 – 65 000 грн, а з 01.10.2022 – 67 000 грн.), у встановленому КМУ порядку. 

Нещодавно ми повідомляли про розміщення на сайті Мінекономіки для обговорення проєкту постанови, якою пропонується затвердити Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України «Про рекламу» щодо реклами про вакансії (прийом на роботу).

Зокрема, передбачається, що сплатити штраф слід буде у п’ятнадцятиденний термін з для отримання розпорядчого документу рекламодавцем. Як очікується, Порядок набере чинності одночасно з набранням чинності Законом від 10.09.2021 р. №1750-IX – тобто з 08.01.2022 р.

Зміни у загальних заборонах для рекламодавця

Нагадаємо, що самі правила розміщення такої реклами були визначенні ст. 24-1 Закону «Про рекламу» ще у 2012 році. Зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу):

  • зазначати вік кандидатів;
  • пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі;
  • висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Крім наведених вище змін у відповідальності щодо повідомлень про працевлаштування, Закон №1750-IX вносить і ряд інших змін. Зокрема з 08.01.2022 року у Законі «Про рекламу» уточнюються наступні терміни:

  • дискримінаційна реклама – реклама, що вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб;
  • дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Крім того, у рекламі забороняється не тільки вміщувати твердження, а і зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Крім того, з 08.01.2022 року у рекламі заборонятиметься вміщувати твердження або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі; демонструвати насильство за ознакою статі; використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання. 

Джерело: https://news.dtkt.ua/