Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Переговори представників всеукраїнської акції протесту профспілок та Верховної Ради України

Переговори представників всеукраїнської акції протесту профспілок та Верховної Ради України. Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Делеговані учасниками мітингу біля Будинку Уряду представники  провели перемовини 7 жовтня 2021 року з народними депутатами України на чолі з Першим заступником Голови Верховної Ради України Русланом Стефанчуком щодо задоволення вимог Всеукраїнської акції протесту профспілок.

Голова СПО, голова ФПУ Григорій Осовий передав вимоги учасників Всеукраїнської акції протесту Першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку, прокоментував їх, і вніс  пропозиції щодо низки законопроєктів. Зокрема йдеться про проєкт закону №5388 щодо дерегуляції трудових відносин, проєкт закону №2743 щодо ефективності використання коштів соціального страхування, законопроєкт №5371 щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність та ще 21 токсичних законпроєктів, які моніторять профспілки. Він наголосив на важливості прийняття нового Трудового кодексу за участю експертів МОП, як цілісного документу, який захистить людей праці і використання майданчика НТСЕР для узгодження існуючих протиріч між соціальними партнерами. Інакше нас очікує зростання невдоволення трудящих і продовження вуличних акцій, зазначив він.

NAK 1670

Серед іншого були розглянуті питання доступних цін на український газ, тарифи на електроенергію та комунальні послуги; затвердження Держбюджету України на 2022 рік з безумовним дотриманням визначених законами України розмірів грошових виплат і соціального захисту громадян; виплати працівникам заборгованої зарплати тощо.

В обговоренні також взяли участь Перший заст. СПО, заст. Голови ФПУ Олександр Шубін,  голова Федерації профспілок Рівненської області Микола Шершун, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців Наталія Землянська, заступник голови Профспілки працівників охорони здоров’я України Ірина  Швець, голова Київської міської організації освітян Олександр Яцунь та інші.

Перше,  на чому наголосив  Перший заступника Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, вступивши у дискусію, - це те, що трудові права, передбачені Конституцією, повинні залишатися недоторканими.

NAK 1666

Далі він, зокрема, зазначив:  

  •  Чинні конституційні гарантії щодо захисту соціальних, економічних та трудових прав найманих працівників, а також стандарти їх забезпечення, передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Україною шляхом ратифікації, директивами ЄС, імплементувати які Україна зобов’язалась у рамках процесу асоціації, не можуть бути порушені в ході реалізації реформ в будь-якій сфері.
  • NAK 1680
  •  Європейська модель соціального діалогу між владою, профспілками та роботодавцями має бути визначальною під час підготовки та реалізації перетворень у соціально-економічній та трудовій сферах, і він готовий сприяти підключенню парламентських інститутів до тісної взаємодії в форматі трикутника «уряд-профспілки-організації роботодавців», а також всебічно сприяти її інтенсифікації та підвищенню ефективності.
  •  Щодо підготовки єдиного кодифікованого акту у сфері регулювання трудових відносин, Перший віцеспікер зазначив, що є автором законопроєкту щодо дерадянізації українського законодавства, яким пропонується прибрати із законодавства України застарілі акти радянського періоду, які «засмічують» вітчизняне законодавче поле. Реалізація законопроекту, зокрема, передбачає обов’язок Кабінету Міністрів України в установлені строки розробити та внести на розгляд Парламенту України нову редакцію Трудового кодексу України.
  • NAK 1661
  •  Щодо порядку подальшого розгляду у Верховній Раді законопроєктів, які стосуються соціально-економічних та трудових прав працівників, то, на його думку, до складу робочих груп з їх доопрацювання мають обов’язково бути долучені представники сторін соціального діалогу, зокрема, профспілки.
  •  Висловлені профспілками ризики для збереження чинного рівня захисту соціально-економічних прав працівників та їх представників від ухвалення у запропонованій редакції переліку зареєстрованих у ВРУ законопроєктів, що випливають з переданого представниками профспілок аналізу, будуть уважно ним вивчені. За результатами цього протягом найближчих декількох тижнів будуть проведені відповідні консультації з керівництвом профільного блоку Уряду, відповідальним Комітетом ВРУ, керівництвом депутатських фракцій та груп, з метою пошуку спільних рішень щодо порядку їх подальшого розгляду Парламентом та недопущення порушення міжнародних зобов’язань і конституційних гарантій.
  • 20211007 1535330
  •  За результатами зазначеної роботи протягом найближчого місяця за ініціативи керівництва Верховної Ради за участю сторін соціального діалогу та інших зацікавлених сторін буде проведено спільне засідання з метою формування консолідованих компромісних рішень щодо подальших шляхів реформування законодавства, яким регулюються соціально-економічні та трудові права працівників, а також порядок розгляду зареєстрованих законопроєктів з цих питань.

Джерело: https://fpsu.org.ua/