Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Про зміни посадових окладів у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму

Про зміни посадових окладів у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Основними законодавчими актами, що регулюють порядок оплати праці та встановлюють мінімальні державні гарантії в оплаті праці, є КЗпП та Закон про оплати праці.

Відразу зазначимо, що роботодавець не зобов’язаний встановлювати посадовий оклад у штатному розписі у розмірі, що не менший  за мінзарплату. На сьогодні, відповідно до ч. 6 ст. 96 КЗпП, мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) у штатному розписі не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 1 січня 2021р. – 2270 грн). Тобто для 2021 року мінімальний посадовий оклад складає 2270 грн.

А вже потім додатково, відповідно до ст. 3-1 Закону про оплату праці, якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. При цьому при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Отже, якщо оклади в штатному розписі встановлені менші за мінімальну зарплату, проте вони перевищують діючий прожитковий мінімум для працездатних осіб, це не є порушенням трудового законодавства.

Щодо необхідності підвищення посадових окладів

Відповідно до ст. 5 Закону про оплати праці, організація оплати праці здійснюється на підставі:

  • законодавчих та інших нормативних актів;
  • генеральної угоди на національному рівні;
  • галузевих (міжгалузевих), територіальних угод; колективних договорів; трудових договорів; грантів.

Своєю чергою, статтею 21 Закону про оплату праці визначено,  що працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника.

Колективним договором, а якщо договір не укладався - актом роботодавця, виданим після погодження з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації - з вільно обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників, можуть встановлюватися інші системи оплати праці (ст. 6 Закону про оплату праці).

Отже, якщо колдоговором (або іншим актом роботодавця) передбачено підвищення окладів (ставок) у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму протягом року, то  відповідно  це потрібно зробити, підвищивши  посадові оклади для усіх працівників. Якщо такої вимоги немає, підвищувати оклади з 1 липня 2021 року роботодавець  не зобов’язаний. Тобто збільшення прожиткового мінімуму не є  прямою підставою для підвищення окладів працівників, однак такий порядок може бути передбачено колективним або трудовим договором.

Таким чином, підприємство самостійно вирішує з урахуванням власних фінансових можливостей та інших умов коли підвищувати посадові оклади, на скільки, яким категоріям працівників тощо, при цьому зростання бюджетних показників прямо на факт підвищення не впливає.  Головне – виконати мінімальні державні гарантії, зокрема: з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) у штатному розписі має бути встановлений у розмірі не менше 2270 грн, а мінімальна зарплата нарахована за повністю виконану місячну норму праці — не менше 6000 грн ( з 1 грудня  2021 р. – 6500 грн).

Тому, якщо наразі оклади вищі, ніж 6000 грн, підвищення прожиткового мінімуму не зобов’язує підвищувати оклади.

Джерело: https://consulting.dtkt.ua/