Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Інформація щодо податкової та фінансової звітності профспілкових організацій

Інформація щодо податкової та фінансової звітності профспілкових організацій. Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України, внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 № 466-ІХ, неприбуткові організації, в т.ч. профспілкові, повинні подавати податкову та фінансову звітність.

Федерація профспілок України, СПО об’єднань профспілок зверталися до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, народних депутатів щодо обмеження прав профспілок вільно і самостійно організовувати свою діяльність.

Необхідно відмітити, що у ВРУ зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до ПКУ щодо подання звітності неприбуткових організацій», який на сьогодні не розглянуто, але ФПУ не припиняє пошуки рішень, які б призвели до послаблення контролю держави за профспілками.

Отже, враховуючи, що завершився 2020 рік, виникає необхідність своєчасного подання профспілками Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом МФУ від 17.06.2016 №553 (зі змінами). Звіт з додатками  подається за податковий період – календарний рік, протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

Враховуючи важливість зазначеного питання, службами ФПУ в найкоротший термін  будуть підготовлені методичні рекомендації по звітності профспілкових організацій.