Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Засідання Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Засідання Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради . Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Актуальні питання діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради обговорено на засіданні її Президії, яке відбулось 3 вересня у Будинку профспілок. Вів засідання Голова НТСЕР, Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик.

У засіданні взяли участь заступник Міністра соціальної політики В’ячеслав Коломієць, заступник Голови Федерації роботодавців Олексій Мірошниченко, В.о. першого заступника Голови ФПУ Григорій Осовий.

Відкриваючи дискусію, Голова НТСЕР Юрій Кулик наголосив на тому, що головна мета наступного засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради – прийняття важливих рішень, що будуть сприяти захисту законних прав працівників. Тому так важливо під час засідання Президії Нацради досягти між соціальними партнерами порозуміння і ухвалити потрібні для людини праці рішення. Це, в першу чергу, стосується проекту Державного бюджету на наступний рік, питань створення гідних та безпечних умов праці, підвищення її оплати.

Під час засідання було обговорено наступні питання: «Про проект порядку денного засідання Національної ради, дату та час його проведення», «Про результати аналізу виконання рішень Національної ради та її Президії за період з квітня 2012 року по травень 2013 року, проведений секретаріатом за дорученням Голови Національної ради», «Про концепцію розвитку інформаційних каналів Національної ради», «Про структуру секретаріату Національної ради», «Про пропозицію сторони органів виконавчої влади щодо внесення змін до Регламенту Національної ради, затвердженого на її засіданні 20 лютого 2012 року, та Порядку здійснення листування, затвердженого заступником керівника секретаріату Національної ради 29 лютого 2012 року», «Про внесення змін до Плану заходів на 2013 рік із реалізації пріоритетних напрямів діяльності Національної ради на 2013-2015 роки».

Прийнято рішення провести засідання НТСЕР 16 вересня о 15.00 у Будинку профспілок. Було також затверджено порядок денний засідання:

1. Про проект Державного бюджету України на 2014 рік та інформацію про стан врахування в ньому пропозицій профспілкової сторони та сторони роботодавців.

2. Про збереження трудового потенціалу країни за рахунок зниження рівня захворюваності, виробничого травматизму та забезпечення безпечних та здорових умов праці.

3. Про ратифікацію в 2013 році Конвенції МОП 2006 року «Про працю в морському судноплавстві».

4. Про внесення змін до Регламенту Національної ради, затвердженого на її засіданні 20 лютого 2012 року.

Президія доручила сторонам Національної ради та її секретаріату посилити контроль завиконанням рішень Національної ради, якістю та строками виконання заходів із реалізації Пріоритетних напрямів діяльності Національної ради на 2013-2015 роки, передбаченими Планом на 2013 рік, затвердженим на засіданні Президії 17 квітня 2013 року.

Прийнято також рішення взяти за основу Концепцію розвитку інформаційних каналівНаціональної ради та створити робочу групу з її доопрацювання з метою ухвалення цього документу на найближчому засіданні Президії НТСЕР.

Після обговорення, було вирішено схвалити зміни до Регламенту Національної ради з урахуванням висловлених пропозицій та представити Національній раді для затвердження на її найближчому засіданні. Секретарю Національної ради доручено спільно зі сторонами Національної ради до 1 жовтня 2013 року опрацювати Порядок здійснення листування, затверджений заступником керівника секретаріату Національної ради 29 лютого 2012 року на виконання п. 3.3. Регламенту Національної ради, та внести відповідні зміни.

Учасники засідання вирішили залишити структуру секретаріату Національної ради, затверджену за погодженням із Головою Національної ради наказом секретаря від 03.06.13, без змін. Секретарю Національної ради доручено врахувати пропозиції сторін при визначені функціональних обов’язків працівників секретаріату та затвердженні посадових інструкцій.

Було також ухвалено рішення затвердити зміни до Плану заходів на 2013 рік із реалізації пріоритетних напрямів діяльності Національної ради на 2013-2015 роки з урахуванням висловлених пропозицій. Секретарю Національної ради доручено внести відповідні зміни до Графіку проведення засідань Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2013 рік.

 

Джерело: http://www.fpsu.org.ua