Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Загальні цілі профспілок

Затверджено постановою Президії ФПУ

від 23.12.2011 № П-9-5

 

Загальні цілі профспілок,

вирішення яких необхідно домагатися шляхом переговорів з укладення угод та колективних договорів на 2012 2013р.р.

 

1. Непорушними принципами колдоговірної роботи мають бути:

1.1. Встановлення угодами та колективними договорами гарантій в розмірах, що перевищують законодавчо встановлені.

1.2. Недопущення порушень норм трудового законодавства та положень колективних угод вищого рівня. (Відповідно до статті 16 Кодексу законів про працю України умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними).

1.3. Збільшення гарантій для працівників у порівнянні з раніше досягнутими домовленостями за угодами та колективними договорами.

2. Не допускати масових  вивільнень працівників, насамперед шляхом передбачення в галузевих та регіональних угодах критеріїв масових вивільнень та порядку проведення консультацій і спільних заходів для забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

3. Протидіяти поширенню на підприємствах нетипових форм зайнятості (підміни трудових договорів цивільно-правовими угодами, застосування запозиченої праці).

4. Домагатися передбачення витрат на підготовку, перепідготовку працівників та підвищення їх кваліфікації у 2012 ріці не менше 5% від фонду оплати праці.

5. Забезпечити темпи зростання  середньої номінальної заробітної плати у:

  •  2012 році  - не нижче ніж на 16% порівняно з 2011 роком;
  • у наступні роки – темпами, що є вищими ніж темпи інфляції і пропорційними темпам зростанню обсягів виробництва.

6. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за попередній місяць, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики відповідно до законодавства.

7. Забезпечити витрати на охорону праці у 2012 році – не менше 0,5 -1,5% фонду заробітної плати підприємств небюджетної сфери та 0,2% фонду заробітної плати для бюджетних організацій з подальшим щорічним збільшенням видатків на ці цілі.

8. Забезпечити відрахування підприємствами, установами, організаціями коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу:

  • у 2012 році -  не менше 0,4% фонду оплати праці;
  • у 2013 році -  не менше 0,5 % фонду оплати праці;

9. Забезпечити передбачення витрат на проведення заходів професійної адаптації молодих фахівців та спеціалістів.

 

Постійна комісія Ради ФПУ з питань

соціально-економічного захисту членів

профспілок

Соціально-економічний департамент

             апарату ФПУ