Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Благодійна допомога від профспілки сім’ям загиблих учасників бойових дій

Благодійна допомога від профспілки сім’ям загиблих учасників бойових дій

Коли йдеться про профспілку, то вони, як правило, є неприбутковими організаціями. Отже, крім питання оподаткування допомоги, яка надається, ПДФО та ВЗ, профспілку має турбувати ще і питання, чи відповідає надання такої допомоги статуту цієї профспілки та напрямкам, за якими вона може використовувати наявні кошти та інші активи. Інакше неприбутковий статус можна і втратити. На сьогодні щодо профспілок діють наступні норми ПКУ. 

Базові пільги щодо ПДФО та ВЗ встановлені для таких видів доходів: 

 • на вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію осіб з інвалідністю, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України (пп. 165.1.35 ПКУ);
 • на суму виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ

Це ті види допомоги, що, як правило, передбачені статутною діяльністю профспілки, а тому не загрожують втраті неприбуткового статусу. Проте про членів сім’ї члена профспілки в них говориться мало – основна пільга стосується доходів самого члена профспілки. 

А ще звільняється від оподаткування сума нецільової благодійної допомоги, наданої будь-якою особою будь-якій фізособі, але в межах суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, протягом календарного року (пп. 170.7.3 ПКУ). В 2024 році такий граничний розмір становить 4240 грн.  Проте надання такої допомоги (саме нецільової) має бути передачено установчими документами профспілки, інакше в разі порушення умов статутної діяльності профспілка ризикує втратити неприбутковий статус.

Також не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (пп. 170.7.2 ПКУ). Однак у такої допомоги є суворе правило: благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Як бачимо, профспілок в переліку надавачів такої допомоги немає, тому пільгою з посиланням на цей підпункт ПКУ вони скористатися не зможуть. 

І нарешті, зараз тимчасово передбачено ще одну пільгущодо благодійної допомоги, за пп. 165.1.54 та пп. 170.7.8 ПКУ

Підпункт  «в» пп. 165.1.54 ПКУ звільняє від оподаткування ПДФО (а, отже, і ВЗ) суму допомоги, надану на користь:

 • учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейських та працівників Національної поліції України, у тому числі тих, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій;
 • працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;
 • фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, в яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах;
 • військовослужбовців (резервістів), які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час безпосередньої участі у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, у разі якщо такі особи безпосередньо перебували в районах здійснення зазначених заходів, або на користь членів сімей таких військовослужбовців (резервістів), які загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва.

Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій, працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, військовослужбовців (резервістів) належать:

 • батьки (якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав);
 • дід та баба (якщо батьки померли);
 • інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге);
 • малолітні та/або неповнолітні діти;
 • повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років;
 • повнолітні діти, які не мають своїх сімей;
 • повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
 • утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Зазначені у цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня включно року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

А пп. 170.7.8 ПКУ визначає, в якій формі (чим саме та/або в межах якої суми) можна надавати таку неоподатковану благодійну допомогу. 

а) у будь-якій сумі (вартості), що надається:

 • платникам податку, визначеним абз. 2 і 5 пп. "в" пп. 165.1.54 ПКУ, - для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається КМУ, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування (обстеження, діагностики), забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення. Перелік затверджено постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 112
 • платникам податку, визначеним абз. 3 і 4 пп. "в" пп. 165.1.54 ПКУ, як допомога на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику), у тому числі для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення;

б) у сумі, що сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні і побутові потреби та на інші потреби згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у платників податку, визначених пп. 165.1.54 ПКУ. Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставкою, встановленою пп. 167.1 ПКУ (18% ПДФО та 1,5% ВЗ), і платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням сум благодійної допомоги. Цей Перелік затверджено постановою КМУ від 26.11.2014 р. № 653.

Як бачимо, у цієї «воєнної» пільги досить широкий діапазон, і надати благодійну допомогу без оподаткування ПДФО та ВЗ, цілком можливо. Але знову постає питання щодо неприбуткового статусу профспілки. Про це ми докладно говорили у коментарі до ІПК податківців за посиланням.

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»