Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Виплати мобілізованим. Що з нарахуванням ЄСВ? 

Виплати мобілізованим. Що з нарахуванням ЄСВ? 

Чи може підприємство за наказом керівника щомісяця виплачувати мобілізованим працівникам фіксовані грошові суми, які не належать до фонду зарплати та розмір яких перевищує суму граничного розміру доходу, та на законних підставах не сплачуючи ЄСВ з таких виплат?

 

Після внесених змін Законом №2352 до ст. 119 КЗпП в частині скасування з 19.07.2022 р. обов’язку роботодавця щодо нарахування та виплати середнього заробітку працівникам призваним до лав ЗСУ, роботодавець має право з зазначеної дати (або іншої дати) прийняти рішення про добровільну виплату такому працівнику.

Тобто, якщо роботодавець й надалі бажає підтримувати свого мобілізованого працівника та виплачувати кошти (в будь-якій сумі), він може це робити добровільно, законодавством це не заборонено. Але рішення про збереження мобілізованому даних виплат роботодавець має зафіксувати в наказі.

Оскільки, керуючись ч. 1 ст. 9-1 КЗпП підприємство в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Отже, роботодавець може самостійно запроваджувати виплати мобілізованим працівникам з урахуванням норм ст. 97 КЗпП та ст. 15 Закону №108.

Виплата у вигляді соціальної допомоги

Що ж це за соціальна допомога та кому надається? 

Згідно з п. 3.4. розділу 3 Інструкції №5 до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці, належать виплати соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми).

Та згідно з п. 1 розділу І Постанови 1170 на ці виплат не нараховується ЄСВ.

Тобто, бачимо, що соціальну допомогу надає роботодавець визначені категорії працівників (які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо).

Тож, надавати соціальну допомогу мобілізованим роботодавець не може.

Виплата у вигляді матеріальної допомоги

Що стосується проведення виплат мобілізованим у вигляді матеріальної допомоги, зазначимо таке. Оскільки, така матеріальна допомога буде виплачуватися мобілізованим працівникам щомісячно, згідно до наказу керівника, то вона матиме систематичний характер. 

Тож, така матеріальна допомога увійде до бази нарахування ЄСВ, бо належить до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (пп. 2.3.3. Інструкції №5). 

Таким чином, при систематичній виплаті такої допомоги мобілізованим працівникам, роботодавцю не уникнути нарахування та сплати ЄСВ. Також, утримуватиметься ПДФО (18%) та ВЗ (1,5%) з усієї суми без обмеження граничнимрозміром, визначеного пп.169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (в 2022 р.  3470,00 грн).

Виплата у будь-якій сумі

Тож, як зазначено вище, роботодавець, який й надалі бажає підтримувати свого мобілізованого працівника може виплачувати йому кошти (в будь-якій сумі), на підставі оформленого відповідним чином наказу, зокрема: 

• 100% середньої зарплати за Порядком №100, чи якийсь відсоток від нарахованої середньої зарплати
• фіксованій (у розмірі окладу, МЗП тощо).

Що стосується оподаткування, то з суми виплати (середній заробіток, оклад чи фіксована сума тощо) потрібно буде утримати ПДФО (18%) та ВЗ (1,5%) та нарахувати ЄСВ, бо ця сума є частиною зарплати.

Джерело: https://consulting.dtkt.ua/

Лютий 2022.