Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Нові підстави припинення (розірвання) трудового договору

Нові підстави припинення (розірвання) трудового договору

Юридична консультація

Нові підстави припинення (розірвання) трудового договору

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону від 01.07.2022  №2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», трудове законодавство зазнало значних змін. 19 липня 2022 року ці зміни набрали чинності.

Розглянемо зміни, що стосуються припинення та розірвання трудового договору.

До підстав припинення трудового договору, визначених частиною 1 статті 36 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП),  додано ще 3 підстави, а саме:

8-1) смерть роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;

8-2) смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

8-3) відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.

Доповненням ч.1. статті 36 пунктами 8-1 та 8-2 усунуто правову колізію щодо визначення юридичних підстав для припинення дії трудового договору у зв’язку зі смертю, визнанням безвісти відсутнім або оголошення померлим працівника або роботодавця-фізичної особи, оскільки відповідно до п. 2.26 Інструкції про  порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція 58), записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні провадитись у точній відповідності з  формулюванням  чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Тому, з появою нових пунктів, рекомендуємо, при внесенні запису до трудової книжки, посилатися саме на ці норми КЗпП.

Згідно з п.4.3 Інструкції 58, у разі смерті працівника,  трудова  книжка  видається  на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. 

Для припинення трудового договору з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини 1 статті 36 КЗпП, працівник подає в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації та копії документів, що підтверджують обставини (за наявності). Датою припинення трудового договору вважається день подання відповідної заяви.

Звертаємо вашу увагу на п.8-3 ч.1. ст.36 КЗпП - відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль. Ця підстава для звільнення відрізняється від розірвання трудового договору у зв’язку з прогулом (пункт 4 статті 40 КЗпП) та має декілька суттєвих нюансів, а саме:

-      відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці поспіль, об’єднувати такі періоди, щоб вони в сумі дали 4 місяці- не можна;

-      відсутність будь-якої інформації у роботодавця про причини такої відсутності (повідомлення між вами та працівником у будь-якому месенджері, вже будуть вважатися наявністю інформації);

-      причини відсутності (поважні чи неповажні) не мають значення.

Тобто для звільнення за п.8-3 ч.1. ст.36 КЗпП мають бути дотримані всі ці умови.

Також статтю 41 Кодексу законів про працю (далі - Кодекс) доповнено  додатковою підставою для розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, а саме пункт 6, згідно з яким трудовий договір може бути розірваний у випадку неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Основними умовами для звільнення за цією підставою є:

-      неможливість забезпечувати працівника роботою;

-      повне знищення (відсутність) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.

Звертаю увагу на те, що неможливість забезпечення працівника роботою має бути обґрунтованою, а знищення майна – доведеним (наприклад: внесення за заявою власника змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Підтвердженням факту знищення майна можуть бути:

-      матеріали технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна;

-      довідки органів внутрішніх справ України;

-      акт про пожежу;

-      офіційні висновки інших установ або організацій, які відповідно до законодавства уповноважені засвідчувати факт знищення майна тощо.

Розірвання трудового договору відповідно до п.6 ч.1 ст.41 КЗпП бажано проводити лише в тому випадку, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.

Про вивільнення згідно з п.6 ч.1 ст.41 КЗпП працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 10 календарних днів.

Не пізніше, ніж за 10 календарних днів до запланованого вивільнення працівників, первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію:

-      про причини вивільнення,

-      кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися,

-      про строки проведення звільнення.

У разі якщо вивільнення працівників є масовим відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення", роботодавець за 10 календарних днів до проведення звільнення повідомляє державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників, а також протягом п’яти календарних днів проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

Змінами, які були внесені до статті 42.1 КЗпП,  передбачено, що працівник з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених п.6 ч.1 ст.41 КЗпП, протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.