Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Призупинення трудового договору в умовах воєнного стану

Призупинення трудового договору в умовах воєнного стану

Призупинення трудового договору в умовах воєнного стану

 

Після введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України  воєнного стану та прийняття Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX (далі – Закон 2136) з’явилася можливість призупинення трудового договору.

Оскільки у період дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, врегульованих Законом 2136, то призупинення трудового договору регулюється саме цим законом і тільки під час дії воєнного стану.

Призупинення дії трудового договору - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Тобто, працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

 

Основні елементи призупинення трудового договору:

-      тимчасовість;

-      неможливість надання/виконання роботи;

-      не припиняє трудові відносини.

 

Хто може ініціювати призупинення?

Відповідно до ч.2 ст.13 Закону 2136 ініціатором призупинення може бути як роботодавець так і працівник. Для цього необхідно лише за можливості повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. Але краще, все ж таки, направляти такі повідомлення не в усній форма, а в письмовій через будь-який месенджер або електронну пошту.

Таким чином працівник має подати заяву, а роботодавець видати наказ про призупинення.

Але хочу звернути вашу увагу на той факт, що можливість призупинення трудового договору можлива лише після введення в дію Закону 2136, тобто з 24 березня 2022.

 

Відшкодування заробітної плати

Частиною 3 статті 13 Закону 2136 визначено, що відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Згідно коментаря Мінекономіки до Закону 2136 оскільки призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором, вважаємо, що при призупиненні трудового договору роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ)

Оскільки під час призупинення трудового договору виплата заробітної плати роботодавцем не буде здійснюватися, то відсутня база нарахування ЄСВ, а відповідно ЄСВ не сплачується.

При цьому вважаємо, що роботодавець також повинен фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав би виплаті із сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які б виплачувалися  працівникові, якщо такого призупинення трудового договору не було б.

Відшкодування цих платежів на час призупинення дії трудового також буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України.

 

Чи включається період призупинення трудового договору до страхового стажу

На момент написання статті зміни до ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» не внесені, тому період призупинення дії трудового договору до страхового стажу роботи не включається.

 

Поновлення призупиненого трудового договору

Згідно коментаря Східного міжрегіонального управління Держпраці від 05 травня 2022, якщо роботодавець може забезпечити роботою своїх працівників і вони можуть стати до роботи, проте воєнний стан ще діє, трудовий договір можливо поновити. На підставі заяви працівника про поновлення дії трудового договору, роботодавець видає наказ.

 

Зміни, що плануються

Важливим є те, що 12.05.2022 Верховною радою України прийнято за основу із скороченням строку підготовки проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин №7251 від 05.04.2022, яким хочуть внести зміни у частини першу та другу статті 13 Закону 2136 викласти в такій редакції:

«1. Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість обом сторонам трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. Призупинення дії трудового договору здійснюється роботодавцем на строк не довший, ніж період дії воєнного стану. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

 2. Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, у якому зазначається інформація про причини призупинення, строк призупинення трудового договору, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, умови відновлення дії трудового договору та інше. Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору роботодавець надсилає на погодження військово-цивільній адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території, узгодженими з нею засобами електронного зв'язку. Про своє рішення військово-цивільна адміністрація у триденний строк з дня отримання наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору інформує роботодавця узгодженими з ним засобами електронного зв'язку. Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору набирає чинності з дня його погодження військово-цивільною адміністрацією. Примірна форма наказу (розпорядження) щодо призупинення дії трудового договору затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.»

Як ви бачите, ці зміни більш конкретизують та роз’яснюють деталі призупинення трудового договору, але на момент написання статті ці зміни ще не прийняті.

 

Київ

Травень 2022