Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Відеозйомка на робочому місці. Умови застосування

Відеозйомка на робочому місці. Умови застосування

Останнім часом на підприємствах, установах, організаціях, роботодавці все частіше застосовують відеонагляд для контролю за  працівником на робочому місці для того, щоб уникнути несумлінного виконання службових обов’язків, неправомірного використання майна роботодавця в особистих цілях та ін.

Відеозйомка– це процес фіксації фактів на відповідний відеоносій, тобто, в розрізі випадку, який ми розглядаємо, відбувається збирання та використання/розповсюдження інформації про фізичну особу - працівника.

Конституція України гарантує, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 А Конституційний суд України своїм рішенням по справі № 1-9/2012 від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 роз’яснив, що:

- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;

- збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також, відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних»  персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно статті 14 цього ж закону поширення персональних даних про фізичну особу  відбувається ЛИШЕ за згодою суб'єкта персональних даних.

Втім роботодавці спираються на те, що особисте життя працівника закінчується, коли починається робочий час.

Але згідно з постановою Європейського суду із прав людини від 24 червня 2004 року, кожна людина має право на повагу до приватного життя, що є недоторканною навіть у робочий час.

Стаття 307 Цивільного кодексу України визначає, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Підсумовуючи акти, наведені вище, ми розуміємо, що для  проведення відеозйомки  робочого місця працівника, роботодавцю необхідно отримати на це згоду самого працівника, видати певні розпорядчі акти та вчинити певні дії, а саме:

1)    видати наказ про організацію відеоспостереження. З наказом необхідно ознайомити працівників та отримати їх згоду;

2)    включити пункт у Правила внутрішнього трудового розпорядку про функціонування системи відеоспостереження;

3)    встановити  попереджуючі таблички на видному місці у приміщенні, у якому буде здійснюватися відеоспостереження;

4)    розробити Положення про захист персональних даних;

5)    в обов’язковому порядку ознайомити працівників, що обслуговують систему відеоспостереження, з Положенням про захист персональних даних, щоб уникнути розголошення персональної інформації про працівників.