Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

КОРОНАВІРУС та його вплив на трудове законодавство

КОРОНАВІРУС та його вплив на трудове законодавство

КОРОНАВІРУС та його вплив на трудове законодавство

Коронавірусна інфекція, що прийшла до нас на початку 2020 року, розмежувала історію людства на «до» і «після». Пандемія COVID-19 та боротьба з нею внесли зміни майже у всі сфери діяльності людей.

Ми вирішили дослідити, які зміни відбулись у трудовому законодавстві України, що змінилось безпосередньо для людини праці внаслідок боротьби з коронавірусом. Тема достатньо об’ємна, і ми надаємо вашій увазі першу статтю із запланованого циклу.

25 лютого 2020 року Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом №521 внесло зміни до Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб, доповнивши розділ "Особливо небезпечні інфекційні хвороби" пунктом 39 такого змісту: COVID-19, а в березні 2020 року Україна оголосила про перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

11 березня Кабінет Міністрів України запровадив карантин в Україні, прийнявши постанову від № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Ситуація з пандемією підняла на поверхню багато прогалини в трудовому законодавстві, які необхідно було терміново усунути.

З березня 2020 року та до теперішнього часу Верховною Радою та Кабінетом міністрів України було прийнято більше 100 нормативних актів, змін та доповнень до них, що стосуються пандемії COVID-19 у країні.

Всі ми проаналізувати не зможемо, але зупинимося на деяких основних, які мають значний вплив на трудове населення країни.

Першим з основних прийнятих актів став закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID‑19)» №530‑ІХ від 17.03.2020, згідно з яким було внесено зміни в законодавство про відпустки без збереження заробітної плати. Цим законом започатковано зміни у регулюванні дистанційної роботи. Прикінцевими положеннями було передбачено, що на період карантину та обмежувальних заходів роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику за його згодою відпустку.

Нагадуємо, що до 17 березня 2020 року дистанційна або віддалена робота регулювалася лише Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС № 275 прийнятою ще  29.09.1981, яке містило в собі визначення «надомної праці» та переліку підстав, за яких особи мають пріоритетне право на оформлення трудового договору про працю вдома.

Наступним кроком було прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-ІХ від 30.03.2020 (далі – Закон № 540-IX), яким прийнято ряд законодавчих змін, спрямованих на підтримку українців та їхнього бізнесу під час протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Важливими в цьому акті є зміни внесені до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). А саме - нове визначення трудового договору (стаття 21 КЗпП)  і  внесення змін до статтей 24, 60 КЗпП, якими регламентовано гнучкий режим робочого часу, запроваджено норми щодо дистанційної роботи не лише на період дії карантинних обмежень, а й у інших випадках за угодою сторін.

Внесено зміни до статті 113 КЗпП, відповідно до яких час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Також змін зазнала і стаття 47-1 Закону України «Про зайнятість населення», якою передбачено надання державною службою зайнятості допомоги по частковому безробіттю працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин з підприємством, та працівникам, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва через зупинення (скорочення) їх діяльності на період дії карантину.

Поряд з цим, задля зменшення безробіття, урядом було прийнято постанову «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.04.2020 № 306, якою запроваджено допомогу по частковому безробіттю у зв’язку з карантином.

Перелік професійних захворювань, затверджений постановою КМУ 08.11.2000 №1662, також зазнав змін, відтак 13.05.2020 розділ 5 «Захворювання, викликані дією біологічних факторів» доповнено пунктом 4: Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2.

Роботою, на яких можливе виникнення професійного захворювання є робота медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» було визначено механізм надання Фондом соціального страхування України страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та членам їх сімей у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування такою хворобою.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» від 04.02.2021 № 1213-IX знову зазнає змін ст.60 КЗпП - Гнучкий режим робочого часу та додаються статті 60-1 Надомна робота та 60-2 Дистанційна робота. Внесено зміни до Закону України "Про охорону праці", якими розширені статті щодо дистанційної/надомної роботи та врегульовано питання забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці при такому виді робіт.

 

Ми розглянули невелику кількість актів, що вплинули на трудове законодавство, але вони започаткували значну систему трансформації, яка продовжується і досі, оскільки карантин, введений ще в 2020 році, продовжується  до цього часу, змінюючи лише рівень своїх обмежень.