Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері

Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері

Додаткова відпустка за роботу на комп’ютері

 Як часто вам потрапляють на очі статті з заголовками «Працюєте за комп’ютером? Вимагайте додаткову відпустку!»? Впевнена бачили їх і не раз.

Тому давайте розберемося що це за такий вид відпустки та хто має на неї право.

 Чим регулюється?

Основними законодавчими актами, які регулюють питання надання надання відпусток є Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП) та Закон України «Про відпустки». Але згадування в цих актах такого виду відпустки як «відпустка за роботу на комп’ютері» не має. Тож як так: відпустка є, а згадування немає?

Давайте аналізувати.

Згідно КЗпП громадянам, які перебувають у трудових відносинах надаються щорічні  відпустки:

-       основна;

-       додаткові.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:

1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

2) за особливий характер праці;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.

А згідно з Законом «Про відпустки»: щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Ось ми і дійшли з вами до нормативного акту, яким врегульоване питання надання відпустки за роботу на комп’ютері – це Постанова Кабінету міністрів України від 17.11.1997 р. N 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (далі – постанова 1290).

Відповідну до пункту 58 розділу XXII Додатку 2 постанови 1290 -працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах входять до списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

 Хто має право на такий вид відпустки?

Працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах мають право на 4 дні щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

Для уникнення непорозумінь з приводу питань, які ж, все таки, працівники можуть користуватися цим видом відпустки, радимо затвердити перелік посад (професій) нормативним актом роботодавця та/або колективним договором.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці  має бути встановлена колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст. 8 Закону України «Про відпустки»).

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про відпустки» вказано, що до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховуються час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади.

Дуже прошу звернути увагу на цю норму, оскільки вона є важливою для призначення додаткової відпустки.

Згідно з нормами наказу Міністерства праці та соціальної політики України №16 від 31.01.1998 «Про затвердження Порядків застосування Списків  виробництв,  робіт,  цехів,  професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на щорічні   додаткові  відпустки  за  роботу  із шкідливими  і  важкими  умовами  праці  та  за  особливий характер праці» додаткова   відпустка   надається   пропорційно   фактично відпрацьованому часу.

У  тих  випадках,  коли  працівники  працювали  в   різних  виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, за роботу в яких надається додаткова відпустка різної тривалості,  підрахунок  часу роботи  провадиться  окремо  по  кожному  виду робіт,  професій та посад.

Облік  часу,   відпрацьованого   по   кожному   виду   робіт, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Електронно-обчислювальні та обчислювальні машини – це що?

Вимогами щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України 14.02.2018  № 207 визначено, що екранні пристрої - електронні засоби для відтворення будь-якої графічної або алфавітно-цифрової інформації (на основі електронно-променевої трубки, рідкокристалічні, плазмові, проекційні, органічні світлодіодні монітори та інші новітні розробки у сфері інформаційних технологій).

А Гігієнічними вимогами організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7 встановлені правила, які поширюються на умови  й  організацію  праці  при  роботі  з  візуальними  дисплейними  терміналами  (ВДТ) усіх типів вітчизняного та     зарубіжного     виробництва     на      основі електронно-променевих   трубок   (ЕПТ),   що   використовуються  в електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) колективного  використання та персональних ЕОМ (ПЕОМ).

Ці вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.

Тож не важливо що саме ви використовуєте: стаціонарний комп’ютер, ноутбук, нетбук – це все є екранними пристроями.

Перенесення та компенсація

Як ми вже зазначили така відпустка належить до щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці, тож на неї розповсюджуються правила перенесення та поділу щорічної відпустки, визначені статтями 11,12 Закону України «Про відпустки».

Отже,  щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (частина десята статті 10 цього Закону);

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (частина перша статті 21 цього Закону).

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Грошовій компенсації відпустка за роботу на комп’ютері також підлягає у випадках:

-       звільнення працівника - виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки;

-       у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, або за його бажанням, компенсація повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник (де він зможе скористатися цією відпусткою пізніше);

-       за бажанням працівника, за умови, що ним використано обов’язкові 24 календарних дні щорічної відпустки.

Чи потрібна атестація робочого місця?

Оскільки умови надання цього виду щорічної додаткової відпустки врегульовано Порядком   застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад      працівників,  робота  яких   пов'язана   з   підвищеним      нервово-емоційним  та інтелектуальним навантаженням або виконується  в  особливих  природних географічних і геологічних  умовах  та  умовах  підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову  відпустку  за особливий характер праці, затвердженим Міністерством праці та соціальної політики 30.01.98 №16,то для з’ясування питання необхідності атестації робочого місця, ми маємо звернутися саме до нього.

Як вбачається з тексту - обов’язковості проведення атестації робочих місць для такого виду додаткової відпустки не передбачено.