Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Застосування Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у профспілкових організаціях

Застосування Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у профспілкових організаціях

Застосування Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у профспілкових організаціях

Одним з основних документів, який регулює організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, є прийнятий в 1999 році Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV. З метою реформування та удосконалення бухгалтерського обліку в країні на протязі двадцяти років вносилися зміни та доповнення до нього. Він поширюється на всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від організаційно-правових форм, які повинні в обов’язковому порядку вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.

Закон визначає мету, єдині принципи та правила ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Саме для цього методологічною радою при Міністерстві фінансів України були  розроблені положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти щодо ведення обліку та складання звітності.

Цей Закон дозволяє кожній юридичній особі самостійно обирати форми ведення бухгалтерського обліку, визначати власну облікову політику.

Відповідальність за створення необхідних умов для ведення обліку, дотримання порядку оформлення документів цим Законом покладається на керівника юридичної особи.

В свою чергу, Федерація профспілок України постановами № П-29-3 «Про особливості методики впровадження бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях» від 28.09.2000 р., № П-7-19 «Про реформування бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях» від 16.03.2017 р. розробила єдині методологічні принципи ведення, реформування  бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для застосування в профспілкових органах.

Як відомо, профспілка і всі її організаційні ланки, у своїй щоденній діяльності та праці керується не тільки власним статутом чи положенням. Існує ще значний перелік нормативно-правових актів, які визначають основні засади функціонування профспілкових організацій. Насамперед, це Конституція України, Закон № 1045 «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, податковий кодекс України, Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Отже, якщо профспілкова організація зареєстрована як юридична особа та неприбуткова організація вона має виконувати норми Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Звичайно, в діяльності профспілкових організацій притаманні особливості, які як раз і наведені в рекомендаціях ФПУ.

По-перше, це обов’язкова наявність затвердженого кошторису профспілкової організації: джерела надходжень та статті витрат, які не протирічать Закону про профспілки, статуту чи положенню, податковому кодексу.  Як правило, необхідність кошторису прописують в статутах (положеннях)  профспілки. Відповідно до якого голова профспілкового органу щорічно звітує на конференції (зборах). Тому кошторис стає базовим і обов’язковим фінансовим документом профспілкової організації.

По-друге, фінансовий контроль за коштами профспілок органи державної влади та органи місцевого самоврядування на здійснюють. Водночас, надходження та використання грошових коштів профспілок контролюють відповіді контрольно-ревізійні комісії.  

Звертаємо увагу, якщо профспілкова організація відповідає вимогам п.133.4 ПКУ:

-утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій;

- установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів серед засновників, членів, працівників (крім оплати їх праці), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів іншим неприбутковим організаціям відповідного типу або зарахування до доходу бюджету в разі припинення діяльності юридичної особи;

 і включена до Реєстру неприбуткових організацій, не є платником податку на прибуток, при цьому залишається платником інших податків та зборів (податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, ПДВ, та інші), Звіт використання коштів неприбутковими організаціями подається виключно у разі порушення вимог п. 133.4 ПКУ.

В завершенні, пам’ятайте, що профспілкові організації створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок.  

Ірина Калініченко, головний бухгалтер Київського міськкому профспілки енергетиків