Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Хто і на яких умовах може виконувати обов’язки тимчасового відсутнього працівника

Хто і на яких умовах може виконувати обов’язки тимчасового відсутнього працівника

Хто і на яких умовах може виконувати обов’язки тимчасового відсутнього працівника

Працівник іде у відпустку або захворів. Але його робота має виконуватися і надалі. Як це влаштувати роботодавцю? Є декілька варіантів виходу з цієї ситуації.

Перший- виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника іншим працівником

Роботодавець має домовитися з іншим працівником про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.  Це питання врегульовано ст. 105 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), якою визначено, що працівникам, які разом зі своєю основною роботою виконують додаткову роботу тимчасово відсутнього працівника , проводиться доплата, розмір якої має бути визначений в колективному договорі.

 Звертаємо Вашу увагу на те, що виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та суміщення  професій і посад, хоч і врегульовані однією статтею, але є різними випадками.  Оскільки, при суміщенні посад працівник поряд зі своєю основною роботою виконує роботу наявної вакантної посади. А при виконанні роботи тимчасово відсутнього працівника – виконується робота особи, яка тимчасово не має змоги виконувати свої трудові  обов’язки (хвороба, відпустка). Період виконання таких обов’язків є доволі визначеним і тимчасовим.

 Як ми вже зазначили, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника проводиться доплата, розмір якої має бути визначений у колективному договорі. У разі, якщо на підприємстві колективний договір відсутній, розмір доплати узгоджується в договірному порядку між роботодавцем і працівником.

 Важливим є те, що виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника допускається тільки за згодою працівника і на підставі розпорядчого документа по підприємству, в якому визначається перелік видів робіт, які працівник буде тимчасово виконувати.

Припинення виконання обов’язків відбувається в день виходу на роботу працівника, обов’язки якого виконувались. Додаткового наказу/розпорядження про припинення виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника законодавство не вимагає.

 Від чого залежить розмір доплат та що може на нього впливати? Це такі показники:

  • Складність та характер виконуваної роботи.
  • Обсяг робіт.
  • Ступінь використання робочого часу.

 Інформація про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в табелі не відмічається та до трудової книжки не вноситься.

Другий - тимчасове замісництво

Цей вид замісництва і порядок його оплати роз’яснений Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС в документі від 29.12.65 р. №30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва», згідно з яким тимчасовим замісництвом є виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, що викликано виробничою необхідністю. Тут важливим моментом є те, що працівник перестає виконувати свої основні обов’язки і починає виконувати обов’язки за посадою тимчасово відсутнього працівника, про що видається розпорядчий документ по підприємству.

 Більш детально з тимчасовим замісництвом Ви можете ознайомитися в нашій статті СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ; РОЗШИРЕННЯ ЗОН ОБСЛУГОВУВАННЯ; ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ, ТИМЧАСОВЕ ЗАМІСНИЦТВО: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ.

 Зауважимо лише, що працівнику, виплачується різниця між його фактичним окладом і посадовим окладом працівника, якого він заміщує (без персональної надбавки), якщо працівник, що заміщує, не є штатним заступником або помічником відсутнього працівника (за відсутності посади заступника). Тобто заміна тимчасово відсутнього працівника не має входити до трудових обов’язків  цього працівника.  Якщо посадовою інструкцією передбачено виконання обов’язків іншого працівника на час його відсутності, то такі обов’язки належать до його трудової функції і виконуються без видання окремого наказу та без доплати.

 Третій – укладання строкового трудового договору

Строковий трудовий договір укладається на період виконання певної роботи тимчасово відсутнього працівника. Якщо цей період неможливо чітко визначити (у випадку хвороби працівника), тоді в наказі про прийняття на роботу зазначається, що працівник приймається за строковим трудовим договором, а терміном закінчення такого договору є фактичний вихід на роботу основного працівника.

Зауважте, що при прийнятті на роботу за строковим трудовим договором, на відміну від попередніх випадків, робиться запис в трудовій книжці та повідомляються територіальні органи Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.