Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Лист МК від 12.11.2019 №01-15/84 Про початок переговорів щодо укладення колективних договорів на 2020 рік.

Додаток № 1-1 до Постанови МК № М-30-1 від 12.11.2019

 КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 Бул. Дружби народів, 5, оф. 234, готель "Дружба", м. Київ, 01042, тел./факс (044) 5287093  

E-mail: kievprofenergo@ukr.net,  http://kievprofenergo.in.ua  

                                                12.11.2019 р.    №     01-15/84

 

 

Про початок переговорів щодо укладення колективних договорів на 2020 рік

 

 

 

Керівникам підприємств

Головам профорганів Київської профспілки енергетиків

 

 

 

 

 

Міський комітет Київської міської професійної спілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості звертається до керівників підприємств та голів профорганів первинних профспілкових організацій, які входять до профспілки, стосовно початку колдоговірної кампанії.

При цьому наголошуємо, що згідно з чинним законодавством, а саме: Законами України: «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексом законів про працю України, Господарським кодексом України, Кодексом про адміністративні правопорушення, колективний договір повинен укладатися на всіх підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю (п. 7 ст. 65 Господарського Кодексу України).

У зв’язку із частими змінами соціально-економічних показників, колдоговори доцільно укладати на 1-2 роки. Колдоговір, укладений на більший термін, інколи вже через рік стає формальним, застарілим документом, який не відображає сучасну соціально-економічну ситуацію.

Нагадуємо, що при укладенні колективних договорів сторони соціального діалогу повинні керуватися Генеральною та Галузевими угодами, які є обов'язковими для всіх сторін соціального діалогу, в тому числі - власників та уповноважених ними органів, незалежно від того, брали вони безпосередню участь в переговорах з укладення Галузевих угод, чи ні.

Звертаємо увагу, що згідно з ст.9.3. Закону України  «Про колективні договори і угоди»: «Після закінчення строку дії колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором, угодою».

Пропонуємо під час підготовки до укладання колективних договорів, керуватись інформацію стосовно мінімальних гарантій з оплати праці, закріплених у оновленій редакції Галузевої угоди на 2019-2021 роки:

- «2.3. Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, встановлюється на рівні - з 01.12.2019 не нижче ніж 3531,4 гривні.

- Конкретні розміри тарифних ставок і посадових (місячних) окладів визначаються шляхом множення місячної тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, на розрахункові коефіцієнти мінімальна величина яких не може бути нижчою ніж передбачено додатками №№ 3-38 до Угоди.

Пропонуємо передбачити у колективних договорах механізм оперативного внесення змін до колективних договорів у випадку внесення змін законодавства України, Генеральної та/або Галузевої угод, що безпосередньо стосуються положень колективних договорів, в тому числі - питань мінімальних гарантій з оплати праці.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про колективні договори і угоди», Угода на галузевому рівні встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги і не обмежує прав компаній та їх структурних підрозділів, установ, організацій галузі щодо підвищення мінімальних гарантій за рахунок власних коштів підприємств.

Також  нагадуємо, що у зв’язку з набуттям чинності змін, внесених до ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди», питання дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників віднесено до переліку питань, що складають зміст колективного договору.

З метою забезпечення належного захисту соціально-економічних інтересів працюючих та відповідно до рекомендацій Галузевої угоди, пропонуємо передбачити у колективних договорах:

- забезпечення вивільнення працівників більше 5% чисельності - тільки за умови виконання порядку, передбаченого п.4.10. Галузевої угоди;

- недопущення без попередньої згоди профспілкової сторони передачі робочих місць з робіт і професій, які мають постійний характер на підприємстві, для виконання сторонніми організаціями і працівниками;

- недопущення зменшення виділення коштів на заходи з охорони праці, нижче 0,5% фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці»;

- виділення підприємствами коштів  первинним профспілковим організаціям на придбання путівок для оздоровлення працівників підприємств і членів їх сімей;

- проведення підприємствами медичного страхування працівників;

- надання підприємствами матеріальної допомоги працівникам на оздоровлення;

- надання підприємствами матеріальної допомоги у випадку виходу працівників на пенсію;

- врахування в річних фінансових планах виплати непрацюючим пенсіонерам.

За ухилення від участі в переговорах або за порушення чи невиконання угод і колдоговорів передбачено винних посадових осіб притягувати до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу аж до звільнення з посади (статті 17 і 18 Закону № 3356 та статті 41-1 - 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Враховуючи викладене, пропонуємо профорганам:

-                   звернутися до роботодавців з письмовими пропозиціями щодо початку колдоговірних переговорів та складу профспілкової сторони комісії;

-                   розпочати переговори стосовно укладення колективних договорів на 2020 рік (внесення змін до діючих);

-                   під час колдоговірної кампанії врахувати рекомендації, вказані у тексті листа, у нових колективних договорах або внести відповідні зміни до положень діючих колективних договорів підприємств та організацій на 2020 рік;

 -    колдоговірну кампанію завершити в І кварталі 2020 року.

 

Голова Київського міськкому

профспілки енергетиків                                                                   Ю.В. Бондаренко