Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Проект Постанови МК «Про виконання галузевих угод і колективних договорів у 2018 році та укладення нових на 2019 рік» від 25.04.2019р. №М-27-1.

ПРОЕКТ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 ПОСТАНОВА

            «25» квітня  2019 р.                   м. Київ                             №  М-27-1

          На виконання Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог», «Про колективні договори і угоди», обговоривши інформацію «Про  виконання галузевих угод і колективних договорів у 2018 р. та укладення нових на 2019 р.", 

міськком профспілки

 постановляє:

  1. 1.     Інформацію Київського міськкому профспілки «Про  виконання галузевих угод і колективних договорів у 2018 році та укладення нових на 2019 рік» (Додаток №1.1.) взяти до відома.
  2. 2.     Хід виконання колдоговорів у 2018 р. на підприємствах енергетичної галузі м. Києва визнати задовільним, хід виконання галузевої угоди недостатнім.
  3. 3.     Виконання заходів щодо забезпечення законодавства про працю визнати задовільним.
  4. 4.     Виконання заходів щодо профілактики виробничого травматизму визнати недостатніми у зв’язку з наявністю випадків виробничого травматизму у 2018 р.
  5. 5.     Відзначити, що забезпечення реалізації вимог законодавства в частині удосконалення колдоговірного регулювання трудових відносин на рівні первинних профспілкових організацій повинно залишатись одним із пріоритетних соціальних напрямів діяльності міськкому профспілки та  профорганізацій.
  6. 6.     Виборним органам профспілкових організацій:

6.1. Забезпечити контроль за виконанням колективних договорів у відповідності до Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про колективні договори і угоди».

6.2. Внести зміни і доповнення (при необхідності) в колективні договори під час підведення підсумків їх виконання за І півріччя 2019 р. з урахування положень Галузевої угоди на 2019-2021 роки та змін у законодавстві України.

6.3. Здійснювати постійний громадський контроль дотримання трудового законодавства та законодавства про працю на підприємствах.

6.4. Контролювати виплату заробітної плати. Постійно пам’ятати та при необхідності нагадувати роботодавцю вимоги ст. 22 Закону України «Про оплату праці»: «Суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами».

6.5. Вивчати обґрунтованість внесення змін в організацію виробництва та праці, збереження існуючих та створення нових робочих місць ще до узгодження процесу масового вивільнення (вивільнення більш, ніж 5% чисельності підприємства, може відбуватись тільки за умови, прописані в Галузевій угоді). Спільно з роботодавцями неухильно дотримуватися вимог ст. 49-4, 42, 49-2 і 43 КЗпП щодо завчасного (за 3 міс.) обговорення інформації роботодавців стосовно суті внесення змін в організацію виробництва та праці, обговорення причин наступних звільнень, кількість і категорії працівників, враховувати, що профоргани мають право вносити пропозиції про перенесення строків, а також вправі тимчасово припинити чи відмінити вивільнення працівників.

6.6. Спільно з роботодавцями не допускати зменшення виділення коштів на заходи з охорони праці, контролювати їх цільове витрачання у розмірах не нижче 0,5% фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці», удосконалювати методи і заходи громадського контролю за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці на підприємстві, особливо в частині створення здорових і безпечних умов праці.

6.7. Спільно з роботодавцем контролювати виділення коштів, спрямованих на соціальний розвиток. Не допускати зменшення існуючого рівня соціального захисту працівників.

6.8. Вимагати від роботодавця виділення коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не нижче законодавчо встановленого рівня (0,3 % фонду оплати праці). Ефективно використовувати ці кошти.

6.9. Звернути увагу, що зміни до колдоговорів в бік погіршення раніше встановлених домовленостей вступають в силу тільки через 2 місяці після їх підписання (ст. 32 і 103 КЗпП).

6.10. Надавати міському комітету копії укладених колективних договорів для вчасного вирішення спірних питань, які можуть виникнути в трудових колективах підприємств.

7.    Міському комітету протягом 2019 р.:

7.1. Провести навчання профактивів підприємств з питань:

-      забезпечення прав та інтересів членів профспілки під час процедури скорочення чисельності або штату працівників; 

-           організації дієвого громадського контролю дотримання законодавства про працю профспілковими органами з урахуванням сучасних умов та специфіки підприємств;

-           організації громадського контролю стану охорони праці;

-          боротьби з нетиповими формами трудових відносин. 

7.2. Надати практичну допомогу профспілковим організаціям галузі в організації підготовки до підписання та контролю за виконанням колективних договорів, сприяти в вирішенні соціальних питань трудових колективів, звернути особливу увагу на захист членів профспілки в ході скорочення чисельності.

  

Додаток № 1.1.

                                                          до Постанови  МК від 25.04.2019 р. № М-27-1

 

Інформація  «Про  виконання галузевих угод і колективних договорів  у 2018р.  та укладення нових на 2019р.»

         Колективні договори є однією з форм участі трудових колективів та кожного працівника в управлінні виробництвом, забезпеченні трудових прав та інтересів працюючих. Галузеві угоди та колдоговори підприємств залишаються найважливішим засобом для діяльності профспілок в ході правового і соціально-економічного захисту працівників.

         У 2018 році колдоговори укладено майже на всіх  підприємствах. Більшість підприємств подовжила дію своїх колдоговорів на 2019, а деякі аж до 2022 рік. Аналіз  їх виконання (станом на 1.01.2019 р.) показав наступні дані:

Перелік показників

Інформація

Примітка, одиниця виміру

2017р.

2018р.

1.

Кількість профспілкових організацій

39

25

 

2.

Чисельність працівників

15116

14523

осіб

3.

Кількість колективних договорів

26

19

 

4.

Охоплено колдоговорами працівників

- кількість працівників

- % до загальної кількості працівників

 

15022

99,38

 

14469

99,62

 

осіб

%

5.

Не виконано пунктів Галузевої угоди/КД

3/до14

8/11

окремі підпр.

6.

Гарантії з виплати заробітної плати:

 

 

 

6.1.

Мінімальний розмір ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу

2680

3074

гривень

6.2.

Тарифна ставка робітника І розряду (розрахункова)

3350

3843

гривень

6.3.

Кількість підприємств із зарплатою на рівні і вище рівня галузевих угод

- розрахункові у КД

- фактичні

 

 

24

31

 

 

15

19

 

79 % підпр-в

87 % прац-х

100%

6.4.

Середня заробітна плата

11275

14387

гривень

6.5.

Заборговано заробітної плати

-

31369,8

тис. гривень

6.6.

Строк заборгованості

-

2

місяці

7.

Сума коштів, виплачених на соціальний розвиток

12470

27320

тис. гривень

8.

Витрати, спрямовані на охорону праці

46075

26886

тис. гривень

9.

Кількість ППО, що отримують кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, не менше 0,3% ФОП

22

11

 

10.

Сума коштів, отриманих ППО на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу

23719

27363

тис. гривень

У складі Київської профспілки енергетиків 25 первинних профспілкових організацій. Колективні договори у 2018 році діяли на 19 підприємствах, установах та організаціях. Не укладали колдоговори на 2018 році 3 учнівські профорганізації навчальних закладів – у зв’язку з відсутністю найманих працівників. Кількість підприємств, де використовується наймана праця, але відсутній колективний договір – 3 (зменшення - на 1), загальна кількість працюючих на них – 54 (зменшення - на 40).

Аналіз виконання колективних договорів на підприємствах, де існують первинні профспілкові організації нашої профспілки, виявив такі основні позитивні результати:

- середня заробітна плата зросла за рік на 27,6%;

- переважна більшість працівників охоплена колективними договорами.

Але є і недоліки.

На підприємстві ДП «Регіональні електричні мережі» має місце заборгованість із виплати заробітної плати за жовтень, листопад 2018 року.

На деяких підприємствах галузі у звітному періоді не виконувались норми Галузевої угоди (максимальна кількість невиконаних пунктів - 8). Поодинокі випадки не включено до цього аналізу. Їх усунення відпрацьовується спільними зусиллями міського комітету, профкомів та адміністрації підприємств і організацій. Масовими порушеннями положень Галузевої угоди у звітному періоді можна вважати:

-  не виконаний п.2.3 Галузевої угоди, яким передбачено встановлення розміру мінімальної тарифної ставки працівника, який виконує некваліфіковану роботу, не менше 130% законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (прожиткового мінімуму) - 5 підприємств і організацій;

-  не виконаний п.2.5 Галузевої угоди, яким передбачено забезпечення частки основної заробітної плати без заохочувальних виплат не нижче 70% в середній заробітній платі. Фактично вона становить в середньому 63%, а на деяких підприємствах та організаціях - аж до 42%;

- не виконаний п.2.24 Галузевої угоди, який передбачає виплату матеріальної допомоги на оздоровлення на рівні, не меншому ніж розмір середньомісячної заробітної плати працівника.

На 4 підприємствах не виконувались норми і положення колективних договорів. Кількість невиконаних пунктів: від 1 (ДПЗЕД «Укрінтеренерго») до 11 (ПАТ «Євро-Реконструкція»).

Тарифна ставка робітника 1 розряду в колдоговорах встановлена у розмірі на рівні та  вище рівня галузевих угод у 79% підприємств.

В чисельності охоплених цими гарантіями працівників цей показник склав  87% від усіх працюючих на підприємствах нашої профспілки, і є досить високим серед інших галузей м. Києва.                                

Тільки  13% від усіх працюючих, охоплених колдоговорами, мають соціально-економічні гарантії нижче рівня галузевих угод. Але фактичний рівень виконання державних і галузевих гарантій щодо оплати праці - 100%.

В дуже важкому фінансовому становищі знаходяться навчальні заклади, підприємства електротехнічної промисловості, енергобудівельного комплексу, на які держава не звертає уваги. У них середня заробітна плата недалека від мінімальної.

Значна робота проводиться профорганами і роботодавцями з питань створення безпечних умов праці. Хоч фінансування охорони праці зменшилось порівняно з минулим роком, але у 2018 році сумарні витрати на охорону праці склали 1,3% фонду оплати праці, що перевищує законодавчо встановлений мінімум.

У 2018 році кількість випадків виробничого травматизму на підприємствах і в організаціях, первинні профспілкові організації яких входять до Київської профспілки енергетиків, зменшилась (порівняно з 2017 роком) з 3 до 2. Кількість постраждалих внаслідок цих випадків теж зменшилась з 3 до 2. Нещасних випадків, що потребують спеціального розслідування, у звітному періоді не було.

Втрачено внаслідок непрацездатності, що пов’язана з виробничим травматизмом у 2018 році, - 48 робочих днів (у 2017 - 202).

Таким чином, основні показники виробничого травматизму на підприємствах і в організаціях, первинні профспілкові організації яких входять до Київської профспілки енергетиків, у 2018, порівняно з 2017 роком, році мають позитивну динаміку.

У звітному році пройшли навчання з охорони праці 2 штатних профспілкових працівника. Саме вони рішенням міського комітету були призначені представниками профспілки з питань охорони праці.

Слід визнати, що причинами травматизму ще й досі є низька організація здорових та безпечних умов праці. Аналіз розслідування нещасних випадків на виробництві показує: відсутність дисципліни виконання норм охорони праці з боку роботодавців, а інколи, і працівників, незадовільний стан виробничих об’єктів, споруд, транспортних засобів та засобів безпеки праці, які також були впливовими факторами травмування працівників. І профспілки які здійснюють громадський контроль за станом охорони праці, не мають права бути осторонь.

У звітному періоді відбулось збільшення витрат, спрямованих на соціальний розвиток та відрахувань адміністраціями підприємств профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

Серед основних недоліків у колдоговірній роботі, такі:

  • не на всіх підприємствах своєчасно переукладаються колдоговори або вносяться зміни, що значно послаблює можливості захисту інтересів працюючих;
  • не на всіх підприємствах роботодавцями здійснюється обов’язкове перерахування профорганам коштів на культмасову, фізкультурну та оздоровчу роботу. На 9 підприємствах кошти не перераховувались або перераховувались у менших розмірах. А це вже пряме порушення законодавства України;
  • деякі профоргани підприємств не брали участь у формуванні фінансових планів на 2018 рік, голови профкомів не знають, які суми передбачено витратити на цих підприємствах на соціальні та інші програми.

Ці та інші недоліки в соціальному діалозі суттєво зменшують потужність дій профорганів у питаннях соціально-економічного та правового захисту працівників, що знижує рівень мотивації членства у профспілках

Тому у постанові міського комітету «Про  виконання галузевих угод  і колективних договорів у 2018 році та укладення  нових на 2019 рік» пропонується профорганам звернути особливу увагу на всі зазначені вище проблеми.