Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

ПОСТАНОВА КМУ від 22 грудня 2010 р. N 1170 Київ Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до частини сьомої статті  7  Закону  України  "Про
збір та  облік  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування"  (  2464-17  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   перелік  видів  виплат,  що  здійснюються  за
рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додається).

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     постанову Кабінету  Міністрів  України  від 18 травня 1998 р.
N 697 ( 697-98-п ) "Про затвердження Переліку видів  оплати  праці
та  інших  виплат,  на  які  не  нараховується збір на обов'язкове
державне  пенсійне  страхування  та  які   не   враховуються   при
обчисленні   середньомісячної  заробітної  плати  для  призначення
пенсій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 20, ст. 741);

     постанову Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р.
N  1886  ( 1886-98-п ) "Про доповнення Переліку видів оплати праці
та інших виплат,  на які  не  нараховується  збір  на  обов'язкове
державне   пенсійне   страхування   та  які  не  враховуються  при
обчисленні  середньомісячної  заробітної  плати  для   призначення
пенсій, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від
18 травня 1998 р. N 697" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 48,
ст. 1759).

     3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 26
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 22 грудня 2010 р. N 1170

ПЕРЕЛІК
         видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів
           роботодавців, на які не нараховується єдиний
         внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
                           страхування
 

          I. Виплати, які здійснюються у грошовій формі

     1. Соціальні допомоги  та  виплати,  встановлені  колективним
договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку,  на народження  дитини,
сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо).

     2. Одноразова  допомога  працівникам,  які виходять на пенсію
згідно із законодавством  та  колективними  договорами  (включаючи
грошову     допомогу     державним    службовцям    та    науковим
(науково-педагогічним)   працівникам),   військовослужбовцям   при
звільненні з військової служби.

     3. Надбавки   та   доплати   до  державних  пенсій  працюючим
пенсіонерам.