Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Чи можливо прийняти на основну роботу працівника за відсутності запису у трудовій книжці про звільнення з попереднього місця роботи

Запитання

При працевлаштуванні працівник надав трудову книжку, в якій немає запису про звільнення. Працівник стверджує, що підприємство, на якому він працював, ліквідоване. Як прийняти на роботу цього працівника?

 

Відповідь

При укладенні трудового договору громадянин має подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи (ч. 2 ст. 24 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП).

Законодавство про працю не зобов’язує роботодавця перевіряти трудову книжку на відповідність бланку встановленого зразка, а також на наявність усіх необхідних записів, які мав унести попередній роботодавець. Натомість при влаштуванні на роботу працівники зобов’язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку (п. 1.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 (далі- Інструкція №58). Відсутність запису про звільнення з попереднього місця роботи унеможливлює внесення запису до трудової книжки про прийняття на роботу відповідно до розділу 2 Інструкції № 58. Також відсутність такого запису може означати, що працівник досі перебуває у трудових відносинах з попереднім роботодавцем.

Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників (п. 2.21-1 Інструкції № 58). Отже, у цій ситуації роботодавець може рекомендувати особі, що працевлаштовується, звернутись на попереднє місце роботи для внесення запису про звільнення. При звільненні має бути зроблено запис: "Звільнений з роботи» (далі зазначається підстава  звільнення  з  посиланням  на  відповідні  статті   КЗпП України)", при цьому у графі 4 зазначається дата зняття трудового договору  з  реєстрації  державною  службою  зайнятості: "трудовий договір (номер) знято з реєстрації (дата)". Унесені   фізичною   особою   до   трудових   книжок   записи підтверджуються  підписом  посадової особи органу державної служби зайнятості,  незалежно  від місця реєстрації трудового договору, і засвідчуються  його печаткою. І лише після цього можна повернутися до укладання нового трудового договору.

Якщо ж підприємство ліквідовано, то працівник може звернутись до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме — про припинення трудового договору в односторонньому порядку .  

У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення (ч. 2 ст. 315 Цивільно-процесуального кодексу України).