Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Як бути, коли посада, яка внесена до штатного розпису, відсутня в класифікаторі професій?

Запитання:

Як бути, коли посада, яка внесена до штатного розпису, відсутня в класифікаторі професій?


Відповідь:

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" (далі-Класифікатор) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

За основу розроблення Класифікатора було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій

Перш за все, слід зауважити, що зміна або скасування класифікаторів професій не може тягнути і не тягне за собою зміни чи припинення трудового договору або жодних юридичних наслідків для сторін трудового договору

Згідно зі ст. 21 КЗпП, трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства (установи, організації) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. Певні обов’язки має і роботодавець. Жоден акт чинного законодавства не зобов’язує працівників та роботодавців обирати для реалізації права на працю виключно роботу з переліку, що є у Класифікаторі професій.

Проте укладення трудового договору чітко сформульовано у КЗпП, а саме в  ч. 3 ст. 24 КЗпП: укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. А вже пунктом 2.4 Iнструкції №58 «Про порядок ведення трудових книжок працівників»  передбачено, що всі записи у трудовій книжці (у т.ч. і записи про прийняття на роботу) вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), і повинні відповідати тексту такого наказу (розпорядження).

Iз цього випливає, що зміст угоди між працівником і роботодавцем (трудового договору) під час її укладення має бути відтворений спочатку в наказі або розпорядженні про зарахування на роботу, а потім у суворій відповідності до нього перенесений до трудової книжки.

Таким чином, якщо в наказі про прийняття на роботу відповідно до укладеного трудового договору зазначено посаду, яка є в штатному розписі, проте немає у Класифікаторі професій, на думку Держпраці, слід записати назву посади відповідно до наказу і внести до трудової книжки та особової картки запис про прийняття на роботу відповідно до наказу.  

Для уникнення подібних ситуацій рекомендуємо приводити професійну назву роботи, затвердженої штатним розписом підприємства,  у відповідність до  професійної назви роботи, що міститься в Класифікаторі. Існує два способи внесення змін до штатного розпису:

1)   видати наказ про внесення змін до штатного розпису, перерахувавши зміни в тексті цього наказу;

НАПРИКЛАД:

Наказую:
1. Перейменувати наступні посади:

- "Пакувальник" на "Укладальник-пакувальник",

- "Водій" на "Водій автотранспортних засобів".

2. Начальнику відділу кадрів внести зміни у штатний розпис з 01 квітня 2018 року.
3. Начальнику відділу кадрів внести зміни в особові картки, посадові інструкції та трудові

книжки працівників.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

2) затвердити наказом новий штатний розпис.

Наказ про внесення змін складають у довільній формі. У ньому вказують підстави змін і конкретну дату, з якою зміни набирають чинності.

 

При написанні статті використано роз’яснення Держпраці у Рівненській області.