Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Працівник відсутній на роботі в день звільнення, яким чином передати йому трудову книжку?

Запитання:

Працівник відсутній на роботі в день звільнення, яким чином передати йому трудову книжку?


Відповідь:

Трудова  книжка  є  основним  документом   про   трудову діяльність працівника.

Трудові  книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві,  в установі,  організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів, у тому числі осіб,  які  є співвласниками (власниками) підприємств,  селянських (фермерських) господарств,  сезонних і тимчасових  працівників,  а також  позаштатних  працівників  за  умови,  якщо  вони підлягають державному  соціальному  страхуванню.

Порядок ведення трудових книжок регулюється «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої наказом Мiнiстерства працi України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29.07.1993 №58 (надалі – Інструкція № 58).

 Відповідно до пункту 4.1 Інструкції  № 58 власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Ця норма затверджена  пунктом 4.2 Інструкції № 58.

Рекомендуємо надсилати таке повідомлення рекомендованим листом «з повідомленням» роботодавця про отримання листа працівником. У разі виникнення трудового спору, у роботодавця буде додатковий доказ щодо відсутності його вини у затримці видачі працівнику трудової книжки, оскільки при затримці видачі трудової  книжки  з  вини  власника  або уповноваженого ним органу   працівникові сплачується  середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається лише за письмовою згодою працівника.

Якщо письмової згоди на пересилання трудової книжки поштою керівництвом не отримано, то слід керуватися нормами пункту 6.2 Інструкції № 58, відповідно до яких трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у закладі окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.