Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (витяг)

Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання
                колективних договорів та угод

     У  разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових
відносин   до   генеральної   угоди,  галузевих  (міжгалузевих)  і
територіальних  угод, колективних договорів включаються положення,
що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

{  Частина перша статті 18 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 )
від 17.05.2012 }

     При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:

     покладання обов'язків  уповноваженого  з  ґендерних  питань -
радника  керівника  підприємства  установи  та   організації,   їх
структурних  підрозділів  на  одного  з працівників на громадських
засадах;

     комплектування кадрами і просування працівників по  роботі  з
дотриманням принципу надання переваги особі тієї статі,  щодо якої
в них існує дисбаланс;

     усунення нерівності за її наявності в оплаті  праці  жінок  і
чоловіків  як у різних галузях господарства,  так і в одній галузі
на базі загального соціального нормативу оплати праці в  бюджетній
та   інших  сферах,  а  також  на  основі  професійної  підготовки
(перепідготовки) кадрів.