Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Погодження наказів по підприємству з виборним органом первинної профспілкової організації

Запитання:

Чи потрібно погоджувати із виборним органом первинної профспілкової організації накази про тимчасове виконання обов’язків (на період щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності), накладення дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни (пп. 4 і 7 ст. 40 КЗпП), позбавлення премій членів профспілки, які не є членами виборного органу?

 

Відповідь:

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначено Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (далі – Закон № 1045).

Коло питань, що належать до повноважень виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації, визначено у статті 38 Закону № 1045 і статті 247 КЗпП.

Згаданими вище нормами не передбачено погодження із профспілковою організацією наказів роботодавця про покладення на працівника виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (оголошення догани).

Що стосується позбавлення працівників премії (у т. ч. членів профспілки) за певний період, то слід керуватися положенням про преміювання, яке діє на підприємстві.

Разом з тим слід зауважити, що розірвання трудового договору за прогул без поважних причин (у т. ч. відсутність на роботі більше 3 год. протягом робочого дня) і появу на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (пп. 4 і 7 ст. 40 КЗпП відповідно) може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП).

Крім того, статтею 41 Закону № 1045 передбачено гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів. Так, зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у т. ч. і структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок).

Відповідь підготовлено з використанням матеріалів, розміщених на сайті http://www.kadrovik.ua/

Зоя ВАСИЛЬОВА,
експерт з трудового права