Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Постанова КМУ від 13 лютого 2013 року "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2013 р.                                                                                                                                                       № 115 
                                                                                                         Київ

Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, що додається.

2. Міністерству соціальної політики, місцевим органам виконавчої влади в межах повноважень розглядати галузеві (міжгалузеві) і територіальні угоди, колективні договори щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах повноважень розглядати колективні договори і угоди щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.

4. Міністерству соціальної політики надавати роз’яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 193) і від 20 липня 1996 р. № 819 “Про внесення змін до пункту 1 Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів” (ЗП України, 1996 р., № 15, ст. 404).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 лютого 2013 р. № 115

ПОРЯДОК 
повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів

1. Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад (далі - реєструючий орган).

2. Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі - угоди (договори) для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких угод (договорів).

3. Сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору).

Сторони галузевої (міжгалузевої) і територіальної угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення відповідної угоди.

4. Під час повідомної реєстрації реєструючий орган на титульній або першій сторінці кожного примірника угоди (договору) і копії робить напис (додаток 1) та вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (додаток 2).

5. Сторонам угоди (договору) може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники угоди (договору) не є автентичними.

6. Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники угоди (договору) повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідної угоди (договору) зберігається в реєструючому органі.

7. Реєструючий орган оприлюднює відомості про проведення повідомної реєстрації угод (договорів) у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

8. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди (договору), підлягають повідомній реєстрації згідно із цим Порядком.

9. Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень до них здійснюються лише разом із написом про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).


 

Додаток 1 
до Порядку

НАПИС 
про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано _____________________________________________________ 
(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер ___________ від _____ __________________ 20__ року

Рекомендації реєструючого органу ___________________________________ 
(вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа 
реєструючого органу

___________________ 
(підпис)

__________________ 
(ініціали та прізвище)

М.П.


 

Додаток 2 
до Порядку

РЕЄСТР 
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів

Назва галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору, найменування суб’єктів, які підписали угоду або договір, дата набрання чинності

Дата надходження галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору, вхідний номер

Суб’єкт, що надіслав галузеву (міжгалузеву), територіальну угоду, колективний договір

Строк, на який укладено галузеву (міжгалузеву), територіальну угоду, колективний договір

Дата реєстрації галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Реєстраційний номер галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору

Дата повернення зареєстрованої галузевої (міжгалузевої), територіальної угоди, колективного договору, вихідний номер

Прізвище, ім’я, по батькові та підпис особи, яка одержала галузеву (міжгалузеву), територіальну угоду, колективний договір

 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 28.02.2013 — № 40
  • Офіційний вісник України від 07.03.2013 — 2013 р., № 16, стор. 11, стаття 554, код акту 65998/2013