Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Новий розмір прожиткового мінімуму- на що вплине?

З 01 грудня 2018 року діє новий розмір прожиткового мінімуму.

Згідно зі ст. 7 Закону від 07.12.2017 р. №2246 «Про Державний бюджет на 2018 рік» (далі – Закон №2246) з 01.12.2018 р. прожитковий мінімум на одну особу збільшиться і становитиме 1 853 грн. Однак це загальний показник, а для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум буде таким:

 • для дітей віком до 6 років — 1 626 грн;
 • дітей віком від 6 до 18 років — 2 027 грн;
 • працездатних осіб — 1 921 грн;
 • осіб, які втратили працездатність — 1 497 грн.

Проте мінімальна заробітна плата станом на 01.12.2018 р. не змінюється і становить (ст. 8 Закону №2246):

 • у місячному розмірі — 3 723 грн;
 • у погодинному розмірі — 22,41 грн.

Зазначимо, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Розглянемо, на які основні показники вплине підвищення прожиткового мінімуму.

 Індексація зарплати

Індексації підлягає зарплата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (абз. 2 п. 4 Порядку № 1078).

Отже, з 01.12.2018 р. індексації підлягає зарплата працівників у розмірі 1 921 грн.

Калькулятор для нарахування індексації дивіться тут.

 Аліменти

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України).

Отже, розмір аліментів у грудні 2018 року становитиме:

 • для дітей у віці до 6 років - не менше 813,00 грн (1 626 грн × 50%);
 • для дітей у віці від 6 до 18 років - не менше 1 013,50 грн (2 027 грн × 50%).

Що робити роботодавцю, якщо зазначений у заяві від працівника або у виконавчому листі розмір аліментів є меншим? Він автоматично змінити суму аліментів не має права і утримує їх відповідно до зазначеного в цих документах розмірі.

Зацікавлена особа має право звернутися до суду про перегляд розміру аліментів. При цьому, якщо розмір аліментів, визначений судом, у твердій грошовій сумі є меншим означеного мінімального розміру аліментів, дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Така державна допомога надається також тим дітям, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Таким чином, максимальна сума грошової допомоги дітям, чиї батьки не платять аліменти, з 01.12.2018 року становить:

 • дітям до 6 років – 813,00 грн (1 626 грн х 50%);
 • дітям 6-18 років – 1 013,50 грн (2 027 грн х 50%).

Допомога з безробіття

Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону №1533).

Отже, максимальний розмір допомоги з безробіття в грудні 2018 року становитиме 7 684,00 грн (1921 грн × 4).

Декретні непрацюючим

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць. Проте для тих жінок, які не є найманими працівниками чи підприємцями, які сплачують ЄСВ, вона не може бути меншою, ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тож така допомога в розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж 480,25 грн (1921 грн × 25%). Мінімальний розмір усієї такої допомоги, що надається органами управління праці і  соцзахисту, залежно від тривалості періоду вагітності та пологів, з 01.12.2018 р. становитиме:

 • якщо 126 календарних днів відпустки – 2 017 грн;
 • якщо 140 календарних днів відпустки– 2 241 грн;
 • якщо 180 календарних днів відпустки– 2 881 грн.

 Допомога одиноким матерям

Цю допомогу надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців (сукупний дохід сім’ї за 6 місяців необхідно розділити на 6, а потім на кількість членів такої сім’ї). Отриманий після ділення дохід необхідно порівняти з відповідним прожитковим мінімумом.

Якщо в результаті порівняння середньомісячний дохід на кожну дитину виявиться:

 • вищим за відповідний прожитковий мінімум — то соціальні виплати на дітей такій одинокій матері не призначаються;
 • нижчим за відповідний прожитковий мінімум — тоді одинокій матері буде призначена соціальна виплата на дітей у розмірі різниці між прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.

Отже, з 01.12.2018 р. максимальний розмір допомоги становитиме для дітей:

 • до 6 років  —  1 626 грн;
 • від 6 до 18 років — 2 027 грн;
 • від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ВНЗ) — 1 921 грн.

 Допомога на дітей-інвалідів

Розмір державної допомоги встановлюється в процентному співвідношенні від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

 • для інвалідів з дитинства підгрупи А І групи разом з надбавкою на догляд за ними - 3 074,90 грн;
 • для інвалідів з дитинства підгрупи В І групи разом з надбавкою на догляд за ними - 2 245,50 грн;
 • для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними - 1 497,00 грн;
 • для дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд за ними - 2 673,90 грн;
 •  для дітей-інвалідів підгрупи А віком 6-18 років з надбавкою на догляд за ними – 3074,90 грн;
 • для дітей з інвалідністю без надбавки – 1497,00 грн;
 • для дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою – 1860,90 грн;
 • для дітей з інвалідністю 6-18 років з надбавкою – 2061,40 грн;
 • для дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою - 1 571,85 грн;
 • для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд – 3 197,85 грн;
 • для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд – 2 384,85 грн;
 • для дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 3 598,85 грн;
 • для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 585,35 грн

Допомога на дітей опікунам та піклувальникам

Діти, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та отримали статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, мають право на державну допомогу. Грошова допомога призначається і виплачується офіційним опікунам або піклувальникам дитини.

Сума допомоги з опіки та піклування (в т.ч. на дітей-сиріт) у 2018 році становить 2 прожиткових мінімуми:

 • для дітей до 6 років – 3 252 грн (1 626 грн х 2);
 • для дітей 6-18 років – 4 054 грн (2 027 грн х 2).

Втім, звертаємо увагу, що при отриманні на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім соцдопомоги на дітей-інвалідів), розмір виплат на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, держдопомоги.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

У 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21%, для дітей - 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Тож, з 01.12.2018 року гарантований мінімум для працездатних осіб для нарахування цієї допомоги є таким:

 • для працездатних осіб – 403,41 грн (1 921 грн х 21%);
 • для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів  – 1 497,00 грн (1 497 грн х 100%);
 • для дітей віком до 6 років  – 1 382,10 грн (1 626 грн х 85%);
 • для дітей віком від 6 до 18 років  – 1 722,95 грн (2 027 грн х 85%);
 • для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 1 632,85 грн (1 921 грн х 85%).

Також додатково розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років – на 250 грн, на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 грн.

Пенсія по втраті годувальника

Якщо в померлого годувальника не було необхідного страхового стажу для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, його дітям до досягнення ними 18 років може бути призначена державна соцдопомога.

Сума державної соцдопомоги з втрати годувальника встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 01.12.2018 року вона становитиме:

 • на одну дитину померлого годувальника —  1 497,00 грн (1 497 грн х 100 %);
 • на двох — 1 796,40 грн (1 497 грн х 120%);
 • на трьох і більше — 2 245,50 грн (1 497 грн х 150 %).

 Пенсія

З 1 грудня 2018 року мають перерахувати й мінімальний розмір пенсій. Він має становити 1497 грн.

Допомога особам, яким бракує стажу для виходу на пенсію

Громадяни, які досягли віку 60 років та мають страховий стаж не менше 15 років (але не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства), можуть розраховувати на таку соціальну допомогу.

Вона визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

З 01.12.2018 року максимальний розмір соціальних виплат пенсіонерам становитиме 1497 грн.

 Плата за видачу ліцензії

За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Таким чином, якщо рішення про видачу ліцензії приймається протягом періоду із 01.12.2018 р. по 31.12.2018  р., то плата за її видачу становитиме 1 921 грн.

 Штрафи за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Суми штрафів юросіб і фізосіб-підприємців (суб’єктів містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності визначаються кратно розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тож для їх розрахунку з 01.12.2018 року використовуєтсья показник у розмірі 1 921 грн.

 Які показники залишаться без змін?

1. Мінімальний розмір посадового окладу.  Мінімальні посадові оклади у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму протягом року залишаються на рівні липня 2018 року – 3 083,50 грн (1762 грн х 1,75). Проте це лише мінімальний показник, і роботодавцям приватного сектору не забороняється переглядати та підвищувати посадові оклади протягом року за їхнім самостійним рішенням.

2. Нарахування зарплати. На виконання вимоги щодо нарахування зарплати не нижче мінімальної зростання прожиткового мінімуму ніяк не вплине. Оскільки ця вимога від прожиткового мінімуму не залежить. А мінімальна зарплата протягом всього 2018 року залишається незмінною та становить 3 723 грн.

3. Єдиний соцвнесок (ЄСВ). На розмір мінімального страхового внеску у 2018 році зміна прожиткового мінімуму не впливатиме, оскільки він розраховується як добуток мінімальної зарплати та ставки ЄСВ у розмірі 22%. Не змінюватиметься й розмір максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ. Адже з 01.01.2018 р. цей показник прив’язали до розміру мінімальної зарплати. Зараз він становить 15 мінімальних зарплат (55845 грн), а не 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як в минулому році. Ця зміна вплинула й на наступний показник.

4. Мінімальне та максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних. Згідно з ч. 2 ст. 24 Закону №1105, сума допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Аналогічна норма існує і щодо допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами (ч. 2 ст. 26 Закону № 1105). Оскільки поки що розмір мінімальної зарплати ВРУ не переглядала, цей показник з 1 січня 2018 року не змінюється.

5. Фінансова відповідальність за порушення трудового законодавства. Розміри штрафів за порушення трудового законодавства, встановлені ст. 265 КЗпП, залежать від розміру мінімальної зарплати на момент виявлення відповідного виду порушення. Тому зміна прожиткового мінімуму ніяк не вплине на розміри штрафів. Отже, при проведенні перевірок Держпраці протягом 2018 року буде застосовувати штрафи залежно від виду порушення, виходячи з розміру мінімальної зарплати, яка діятиме на час такої перевірки.

6. Граничний розмір добових – 372,30 грн (по Україні), 80 евро (за кордон).

7. Сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який дає право на ПСП.

8. Сума неоподатковуваного (ПДФО і ВЗ) доходу у вигляді подарунків.

9. Суми неоподатковуваної ПДФО нецільової благодійної допомоги.

10. Ставки єдиного податку для І та ІІ групи:

 • для платників І групи – 176,20 грн,
 • для платників ІІ групи – 744,60 грн.

11. Розмір ЄСВ для підприємців: мінімальна сума ЄСВ становить  — 819,06 грн (3723 грн х 22%), а максимальна - 12 285,90 грн (55 845 грн х 22%).

12. Ставки податку на нерухоме майно – максимум 55,84 грн (3723 грн х 1,5%) за 1 кв. м. бази оподаткування.

13. Транспортний податок - 1 396 125 грн (3723 грн х 375) за легкове авто, яке є об’єктом оподаткування.

14. Збір за паркування авто - 2,79 грн (3723 грн х 0,075%) за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

15. Штрафи за неподання (несвоєчасне) подання Звіту про контрольовані операції.

16. Судовий збір.

17. Плата за адмінпослуги та держмито.

18. Адміністративний збір та плата за надання відомостей з ЄДР;

19. Плата за відомості з Державного земельного кадастру.

 

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko