Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Про нові норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

Міністерство соціальної політики України затвердило нові норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

Відповідно до статей 8 і 28 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII, пунктів 8 і 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, наказом Міністерства соціальної політики України від 27 серпня 2018 року № 1224 затверджено Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі (далі — Наказ № 1224; Норми).

Наказом № 1224 визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі» від 1 листопада 2004 року № 241.

Наказ № 1224 набирає чинності з дня його офіційного опублікування - 19.10.2018р.

Норми розроблено для забезпечення працівників підприємств електроенергетичної галузі, залучених до робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також робіт, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі — ЗІЗ).

Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й підпорядкування, які виконують роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів, та встановлюють для роботодавця вимоги щодо безоплатної видачі ЗІЗ (тип, вид, захисні властивості) та строки носіння чи використання працівниками, для яких їх використання є обов’язковим під час трудового процесу.

У Нормах професійні назви робіт (професій, посад) працівників зазначено відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003-2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

Окрім вимог Норм, працівники підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, які не зазначені у Нормах, мають забезпечуватися ЗІЗ відповідно до чинного законодавства.

Зважаючи на особливості виробництва, з метою посилення захисту працівників роботодавець за погодженням із профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілки) може додатково видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їхніх захисних властивостей та умов праці.

За контроль та своєчасність забезпечення працівників ЗІЗ відповідають органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки через свої виборні органи і представників, а за відсутності професійної спілки - уповноважена особа.

У разі постійної роботи у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, строки носіння зимових ЗІЗ зменшуються на 12 місяців.

 

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko