Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Постанова МК «Про виконання галузевих угод і колективних договорів у 2017 році та укладення нових на 2018 рік» М-20-1 від 12.04.2018р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 ПОСТАНОВА

            «12» квітня  2018 р.                   м. Київ                             №  М-20-1

Про  виконання галузевих угод  і колективних договорів у 2017 році та укладення нових на 2018 рік

      На виконання Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про соціальний діалог», «Про колективні договори і угоди», обговоривши інформацію заступника голови  міськкому профспілки Бондаренка Ю.В. «Про  виконання галузевих угод і колективних договорів у 2017 р. та укладення нових на 2018 р.",  міськком профспілки

п о с т а н о в л я є:

1.  Інформацію заступника голови Київського міськкому профспілки «Про  виконання галузевих угод і колективних договорів у 2017 році та укладення нових на 2018 рік» (Додаток №1.1.) взяти до відома.

2.  Хід виконання колдоговорів у 2017 р. на підприємствах галузі м. Києва визнати задовільним, хід виконання галузевої угоди недостатнім.

3.  Виконання заходів щодо забезпечення законодавства про працю визнати задовільним.

4.  Виконання заходів щодо профілактики виробничого травматизму визнати недостатніми у зв’язку з наявністю випадків виробничого травматизму у 2017 р.

5.  Відзначити, що забезпечення реалізації вимог законодавства в частині удосконалення колдоговірного регулювання трудових відносин на рівні первинних профспілкових організацій повинно залишається одним із пріоритетних соціальних напрямів діяльності міськкому профспілки та  профорганізацій.

6.  Виборним органам профспілкових організацій:

6.1. Забезпечити контроль за виконанням колективних договорів у відповідності до Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про колективні договори і угоди».

6.2. Внести зміни і доповнення (при необхідності) в колективні договори при підведенні підсумків їх виконання за І півріччя 2018 р. з урахування положень Галузевої угоди на 2016-2018 роки та змін у законодавстві України.

6.3. Здійснювати постійний громадський контроль дотримання трудового законодавства та законодавства про працю на підприємствах.

6.4. Контролювати виплату заробітної плати. Постійно пам’ятати та при необхідності нагадувати роботодавцю вимоги ст. 22 Закону України «Про оплату праці»: «Суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами».

6.5. Вивчати обґрунтованість внесення змін в організацію виробництва та праці, збереження існуючих та створення нових робочих місць ще до узгодження процесу масового вивільнення (вивільнення більш, ніж 5% чисельності підприємства, може відбуватись тільки за умови, прописані в Галузевій угоді). Спільно з роботодавцями неухильно дотримуватися вимог ст. 49-4, 42, 49-2 і 43 КЗпП щодо завчасного (за 3 міс.) обговорення інформації роботодавців стосовно суті внесення змін в організацію виробництва та праці, обговорення причин наступних звільнень, кількість і категорії працівників, враховувати, що профоргани мають право вносити пропозиції про перенесення строків, а також вправі тимчасово припинити чи відмінити вивільнення працівників.

6.6. Спільно з роботодавцями не допускати зменшення виділення коштів на заходи з охорони праці, контролювати фінансування їх цільове витрачання у розмірах не нижче 0,5% фонду оплати праці за попередній рік відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці», удосконалювати методи і заходи громадського контролю за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці на підприємстві, особливо в частині створення здорових і безпечних умов праці.

6.7. Спільно з роботодавцем контролювати виділення коштів, спрямованих на соціальний розвиток. Не допускати зменшення існуючого рівня соціального захисту працівників.

6.8. Вимагати від роботодавця виділення коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, але не нижче законодавчо встановленого рівня (0,3 % фонду оплати праці). Ефективно використовувати ці кошти.

6.9. Надавати міському комітету копії укладених колективних договорів для вчасного вирішення спірних питань, які можуть виникнути в трудових колективах підприємств. Звернути увагу, що зміни до колдоговорів в бік погіршення раніше встановлених домовленостей вступають в силу тільки через 2 місяці після їх підписання (ст. 32 і 103 КЗпП).

7. Міському комітету протягом 2018 р.:

7.1. Провести навчання профактивів підприємств з питань:

-        забезпечення прав та інтересів членів профспілки під час процедури скорочення чисельності або штату працівників;

-       організації дієвого громадського контролю дотримання трудового законодавства та законодавства про працю профспілковими органами з урахуванням сучасних умов та специфіки підприємств;

-        боротьби з нетиповими формами трудових відносин.

7.2. Надати практичну допомогу профспілковим організаціям галузі в організації контролю за виконанням колективних договорів, сприяти в вирішенні соціальних питань трудових колективів, звернути особливу увагу на захист членів профспілки в ході скорочення чисельності.

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko