Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Постанова Правління ФСС з ТВП "Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, станови, організації "
          ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
23.06.2008 N 25
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2008 р.
за N 636/15327

Про затвердження Положення про комісію
(уповноваженого) із соціального страхування
підприємства, установи, організації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності
N 28 ( z0056-11 ) від 22.12.2010
N 54 ( z0155-12 ) від 16.11.2011 }

На виконання статті 50 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням" ( 2240-14 ) правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про комісію (уповноваженого)
підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням (додається).
2. Постанову правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 02.04.2008 р. N 15 "Про
затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства, установи, організації" скасувати.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
від 09.07.2001 р. N 21 ( v0021503-01 ) "Про затвердження Положення
про комісію (уповноваженого) із соціального страхування
підприємства, установи, організації", від 26.10.2006 р. N 193
( v0193598-06 ) "Про затвердження типової форми протоколу
засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування
підприємства, установи, організації".
Голова правління О.В.Мірошниченко

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko