Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Державні соціальні стандарти та гарантії на 2020 рік

Державні соціальні стандарти та гарантії на 2020 рік 

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

Показник

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

З 1 січня 2020 

у місячному розмірі: 

4723

у погодинному розмірі: 

28,31

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

з 1 січня 

з 1 липня 

з 1 грудня 

Прожитковий мінімум 

2027

2118

2189

Діти віком до 6 років:

1779

1859

1921

Діти віком від 6 до 18 років

2218

2318

2395

Працездатні особи

2102

2197

2270

Особи, які втратили працездатність

1638

1712

1769

РОЗМІР ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, З ЯКОЇ СПЛАЧУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, встановлено Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-V «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» і з 01 січня 2020 року становить 70845 гривень.

ДОБОВІ ДЛЯ ВІДРЯДЖЕНЬ

Добові для відряджень в Україні встановлені в розмірі не більш ніж 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, визначеної станом на 1 січня податкового року, за кожен день відрядження (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ). 

Зростання мінімальної зарплати з 1 січня 2020 року (4723 грн) призведе до збільшення суми неоподатковуваних добових по Україні.  Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження по Україні  становитиме не більше 472,30грн.  Але для відряджень за кордон така сума залишається незмінною - не більше 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, з розрахунку за кожен такий день.

ПОДАТКОВА СОЦІАЛЬНА ПІЛЬГА

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму ПСП, як передбачено в п. 169.1 ПКУ.

ПСП застосовують до доходу (у вигляді зарплати), нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо розмір такого доходу не перевищує суми, яка дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПКУ).

Якщо розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2020 дорівнює 2102 грн, граничний дохід для застосування ПСП у 2020 році становитиме:

2102 грн х 1,4 = 2940 грн.

Натомість розмір мінімальної зарплати з 01.01.2020 становить 4723 грн. Тож, меншу за цю величину не мають нараховувати зарплату працівникові за виконану місячну норму праці.

ПСП не застосовуватимуть до доходів переважної більшості працівників, бо розмір їх зарплати має бути вищим за 4723 грн, а граничний дохід для застосування ПСП на 2020 рік — 2940 грн.

Розмір загальної ПСП на 2020 рік сягає 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ):

2102 грн х 50% = 1051,00 грн.

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2020 році

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ)

Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*)

Сума ПСП з ПДФО, грн

Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн**

Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ)

100%

1051

2940

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

100%

1051 х кількість дітей

одному з батьків 2940 х кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «а», «б» пп. 169.1.3 ПКУ):
а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда – з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років

150%

1576,50 х кількість дітей

2940 х кількість дітей

Для платника податку, який (пп. «в» – «е» пп. 169.1.3 ПКУ):
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ

150%

1576,50

2940

Для платника податку, який є (пп. «а» – «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ):
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»;
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;
г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року

200%

2102

2940

* Згі

* Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (2102 грн*50% = 1051 грн)

** Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ

Розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. Спочатку виплачується 10 320 гривень допомоги, інша сума виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 гривень).

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим жінкам станом на грудень 2020 року передбачено у сумі 2 383,5 гривень (в 2019 році – 2 207, 1 гривень).

Державне відшкодовуватиме витрат по догляду за дитиною до 3 років  - муніципальна няня становитиме  1 779 гривень.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у грудні 2019 року складає 3 842 гривень, в у грудні 2020 року складатиме 4 790 гривень.

Допомога на дітей одиноким матерям у 2020 році зміниться так:

для дітей віком до 6 років – з 1 779 до 1 921 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років – з 2 218 до 2 395 грн.

для дітей віком від 18 до 23 років – з 2 102 до 2 270 грн.

ПЕНСІЇ

З 1 січня збільшиться мінімальний розмір пенсій для осіб, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж

У 2020 році мінімальна зарплата зростає до 4723 грн. У зв’язку з цим, з 1 січня 2020 року буде перераховано мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Як наслідок, мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений для зазначеної вище категорії осіб в розмірі 40% нової величини мінімальної заробітної плати, з 1 січня збільшиться до 1889,20 грн.