Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Консультація керівника управління ФПУ Максимчука В.С.: Пенсійне забезпечення в Україні.

Пенсійне забезпечення в Україні

Основні зміни, які відбулися у сфері пенсійного забезпечення останнім часом.

З 1 січня 2018 року запроваджено поступове збільшення тривалості страхового стажу для призначення пенсії за віком (до 35 років у 2028 році). Зокрема для призначення пенсії за віком у 2020 році у 60 років для чоловіків і в підвищеному віці жінкам (нагадаємо, що для жінок починаючи з 1 жовтня 2011 року пенсійний вік підвищується щорічно на 6 місяців з 55 до 60 років) необхідно буде мати 27 років (у 2019 році – 26 років). 

У жовтні 2017 року було проведено осучаснення розмірів раніше призначених пенсій (із застосуванням показника середньої зарплати в Україні 3 764,40 грн). Але при цьому було зменшено вартість одного року страхового стажу з 1,35% до 1,0%.

З 1 березня 2019 року проведено щорічну індексацію пенсій з урахуванням коефіцієнта 1,17, що відповідало 50% темпів зростання середньої зарплати в країні та 50% росту споживчих цін в попередньому році.

У квітні 2019 року відбувся черговий автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які продовжують працювати та на 1 березня ц.р. набули не менше 24 місяців страхового стажу. При цьому особи, які набувають право на такий перерахунок в інший період, можуть звернутися за його проведенням до територіальних органів Пенсійного фонду.   

З метою підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб, які отримують пенсію нижче 2 000 грн і мають страхового стажу не менше 30 років – жінки, 35 років – чоловіки, за рішенням Уряду з 1 липня ц.р. таким особам  встановлено доплату до зазначеного розміру.

Мінімальна пенсія з 1 грудня 2019 року становить 1 638 грн (для осіб, які досягли 65 років і мають не менше 30/35 років стажу відповідно жінки і чоловіки, мінімальна пенсія становить 40% мінімальної зарплати – 1 669 грн).

Середній розмір пенсії на 1 жовтня 2019 року становить 3 019,62 грн. При цьому і мінімальний, і середній розмір пенсії не досягають фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у цінах жовтня склав 3 156 грн.

Співвідношення середньої пенсії до середньої заробітної плати в країні становить близько  30%, хоча, наприклад, у 2009 році було 56%.   

Нині на 11,3 млн пенсіонерів припадає 13,3 млн всіх застрахованих осіб, з них 10,3 млн - наймані працівники. За різними оцінками, 3-5 млн осіб працює в "тіні" і за них не сплачується єдиний соціальний внесок. Близько 3-5 млн осіб виїхали в інші країни в пошуках роботи. Борг роботодавців із сплати єдиного внеску майже 19 мрд грн. Крім того, біля 14 млрд. грн. заборгували підприємства Пенсійному фонду з відшкодування пенсій на пільгових умовах.

У 2019 році всього доходів Пенсійного фонду 427,6 млрд. грн., у т.ч. 181,7 млрд. грн. – це кошти Державного бюджету, з них на погашення дефіциту коштів 35,4 млрд. грн.

Дефіцит Пенсійного фонду України поступово знижується, наприклад, у 2017 році він становив 56,1 млрд. грн.

На 2020 рік очікується бюджет Пенсійного фонду на рівні 448,6 млрд. грн, у тому числі коштів з Державного бюджету 172,6 млрд. грн., з них на погашення дефіциту 23,8 млрд. грн.

Пенсійним фондом проводиться робота з покращення обслуговування осіб, які до нього звертаються. Зокрема здійснюється обладнання приміщень для забезпечення доступності осіб з інвалідністю. Продовжується робота з надання послуг дистанційно, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Розпочато оцифрування паперових пенсійних справ. Проводиться інвентаризація пенсійних справ.

Недержавне пенсійне забезпечення не отримало достатнього розвитку - на 31.03.2019р. функціонували 61 недержавний пенсійний фонд. Загальна кількість учасників цих фондів становила 858,4 тис осіб. Основними причинами низької участі працівників у цій системі є, перш за все, низький рівень доходів та недовіра населення до фінансових інституцій; недостатня зацікавленість роботодавців у фінансуванні недержавних пенсійних програм для працівників; відсутність державних гарантій для повернення громадянам накопичених пенсійних коштів.

Про ІІ рівень пенсійного забезпечення - обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Протягом останніх кількох років порушується питання про впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Профспілкова сторона свого часу підтримала введення ІІ рівня пенсійного забезпечення, але із застереженням, що законодавчо повинні бути передбачені державні гарантії повернення громадянам пенсійних накопичень; повинні бути встановлені прийнятні розміри внесків до накопичувальної системи для працівників і передбачити можливість участі в цій системі роботодавців, а також можливо і держави (як це робиться в деяких країнах).

Найближчим же часом в Україні немає відповідних умов для впровадження цієї системи. На це звертають і експерти міжнародних організацій, в т.ч. представники МОП, які вважають, що введення пенсійної системи другого рівня в даний час є передчасним. Про це говорить і досвід інших країн, які після введення обов'язкової накопичувальної системи отримали негативний результат. Тому заяви, які лунають в Україні, про необхідність прискорення запровадження ІІ рівня пенсійного забезпечення профспілки вважають серйозною загрозою стабільності солідарної пенсійної системи.

У 2020 році:

1. Мінімальна пенсія за віком з 1 січня не змінюється, а буде на рівні грудня 2019 року – 1 638 грн. Мінімальна пенсія за віком для осіб, які досягли 65 років і мають не менше 30/35 років стажу відповідно жінки і чоловіки, мінімальна пенсія становитиме 1 889,20 грн. (40% мінімальної зарплати – 4 723 грн).

2. Буде проведена чергова індексація пенсій з урахуванням коефіцієнта, визначеного відповідно до 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні та 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік. Дата перерахунку законом не визначена.

3. Згідно з Програмою Уряду на 2020 рік передбачено забезпечення рівня пенсійного забезпечення не нижче прожиткового мінімуму, який, відповідно до Державного бюджету на наступний рік (з 1 липня – 1 712 грн, з 1 грудня – 1 769 грн), не відповідає фактичному прожитковому мінімуму. Передбачається внесення змін щодо спрощення солідарної пенсійної системи та створення умов для безпечного добровільного пенсійного забезпечення.

4. Указом Президента України від 08.11.2019р. №837 дано доручення Кабінету Міністрів України забезпечити:

до 31.12.2019р. – розвиток електронних послуг із призначення пенсій та запровадження в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду надання послуги з автоматичного розрахунку прогнозного розміру пенсії за відповідними даними ("Пенсійний калькулятор");

до 30.06.2020р. – запровадження механізму автоматичного, без звернення особи, призначення пенсій за віком при досягненні пенсійного віку, а також запровадження обов’язкової професійної накопичувальної пенсійної системи для працівників, зайнятих на роботах із  шкідливими і важкими умовами праці.

Максимчук В.С