Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!

Консультація МК «Про погодження виборним органом первинної профспілкової організації розпорядчих документів».

Консультація Міського комітету

«Про погодження виборним органом первинної профспілкової організації розпорядчих документів»

 Розпорядчі документи, які потребують погодження виборного органу первинної профспілкової організації:

1. Накази щодо залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні.

2. Накази, які стосуються питань:

-       робочого часу і часу відпочинку;

-       графіків змінності;

-       графік черговості надання відпусток;

-       запровадження підсумованого обліку робочого часу;

-       проведення надурочних робіт, тощо.

3. Накази щодо перенесення щорічних відпусток на інший період за ініціативою роботодавця.

 Розпорядчі документи, які потребують погодження виборного органу первинної профспілкової організації, якщо вони не врегульовані колективним договором:

1. Накази про запровадження, перегляду та змін норм праці.

2. Накази, які стосуються питань:

-     форм і систем оплати праці;

-     розцінок;

-     тарифних сіток, схем посадових окладів;

-     умов запровадження та розмірів надбавок;

-     доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

3. Накази, які стосуються правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Наказ щодо переліку конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

5. Накази щодо визначення категорій працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення.

6. Накази, що стосуються строків виплати заробітної плати.

7. Накази щодо встановлення п'ятиденного або шестиденного робочого тижня.

8. Накази щодо встановлення строку випробування при прийнятті на роботу більше ніж 3 місяці.

9. Накази щодо другого вихідного дня при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, погодженим з виборним органом.

10. Встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності.

 Питання, які потребують безпосередньої участі у прийнятті рішення та контролю його виконання  виборним органом первинної профспілкової організації:

1. Питання розробки й укладення колективного договору та контроль його виконання.

2. Накази, які стосуються питань:

-                  поліпшення умов праці;

-                   матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників.

3. Накази, які стосуються соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

4. Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам.

 Дії адміністрації щодо члена профспілки, які потребують розгляду виборним органом первинної профспілкової організації подання адміністрації та отримання попередньої згоди

1. Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом профспілки, з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП.

2. Наказ щодо зміни умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів.

3. Наказ щодо звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, його керівників ( також потребується попередня згода вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок)).

Розпорядчі документи, які не потребують погодження виборного органу первинної профспілкової організації:

1.  Накази про тимчасове виконання обов’язків (на період щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності), накладення  дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни.

2.  Накази щодо позбавлення працівників премії (у т. ч. членів профспілки) за певний період (слід керуватися положенням про преміювання, яке діє на підприємстві).

3.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку ліквідації підприємства, установи, організації.

4.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу.

5.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством.

6.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

7.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації.

8.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників.

9.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

10.  Накази щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадку призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду.