Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Коментар постанов Правління ФСС від 19.07.2018 року № 12, 13.

НОВІ ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

27 липня на офіційному сайті Фонду соціаль­ного страхування України опубліковано 2 Постанови правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018:

  • №12 Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Постанова 12);
  • №13 Положення про комісію (уповнова­женого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Насправді документ не надто суттєво відріз­няється від свого попередника. Тож правила створення комісії/обрання уповноваженого із соцстрахування не змінилися (Постанова 13).

Постанови  набирають чинності з моменту її оприлюднення. На думку спеціалістів Фонду соціального страхування, днем її оприлюднення слід вважати дату опублікування на офіційному сайті Фонду. З огляду на те, що постанови Фонду не підлягають реєстрації в Мін'юсті України (див. лист Мін'юсту України від 21.03.17 р. № 10410/4153-0-20-17/10.1), а також норму п. 6 ст. 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. № 1105-ХІV, можна погодитися із зробленим фахівцями Фонду висновком. Отже, постанови почали діяти з 27 липня 2018 року.

 

Постанова № 12 визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів ФСС:

1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, передбаченого статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) за такими видами:

-  допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд  за хворою дитиною);

-  допомога по вагітності та пологах;

-  допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2) виплат потерпілим на виробництві, передбачених абзацом четвертим частини третьої статті 42 Закону, за такими видами:

- допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

- відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Постанова 12 з 01 жовтня 2018 року вводить у дію нову форму заяви-розрахунку і впроваджує систему оперативного інформування роботодавцями про здійснення виплат застрахованим особам шляхом надання Фонду повідомлення.

Відповідно до п. 6 Постанови № 12 заява-розрахунок для отримання матеріального забезпечення від ФСС надається страхувальником в паперовому вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Форма заяви-розрахунку наведена у додатку № 1 до Постанови № 12 і є єдиною для всіх страхових випадків.

Страхувальник оформлює заяву-розрахунок і передає Фонду соцстраху не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування рішення про призначення матеріального забезпечення. Звертаємо увагу, що нове Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності досі не опубліковано.

Протягом місяця з дня проведення виплат за рахунок ФСС страхувальник надсилає повідомлення про проведення виплат за формою згідно з додатком 2 до Постанови № 12. Повідомлення може бути за вибором страхувальника:

-        надіслано в електронному вигляді з використанням ЕЦП;

-        надіслано листом з повідомленням;

-        надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції ФСС чи його відділення.

Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування ФСС роботодавець не подає відповідне повідомлення, це буде підставою для проведення перевірки Фондом щодо використання страхувальником коштів Фонду (п. 11 Постанови № 12).

Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом 3 робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.

Якщо страхувальник виявить помилки при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року), надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються ним до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.

Постанова №13 не суттєво відрізняється від попередньої. Тож правила створення комісії/обрання уповноваженого із соціального страхування не змінилися.

Нагадаємо лише, що основною формою роботи комісії є засідання, які проводять не рідше двох разів на місяць. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхуван­ня підприємства оформлюють протоколом в день їх прийняття.

Протоколи засідань з 27 липня 2018 року слід оформлювати за оновленою формою, яку наведено в додат­ку до постанови.

Вона май­же не відрізняється від форми, яку вико­ристовували раніше. Головна відмінність полягає у виключенні із тексту протоколу розділу III, присвяченого виділенню са­наторних путівок, оскільки наразі путівки на оздоровлення коштом соцстраху не надають.

 

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko