Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Останні зміни в законодавстві України.

Останні зміни в законодавстві України.

Неоподатковувані подарунки. Зі зростан­ням розміру мінзарплати з 01.01.18 р. збільшив­ся неоподатковуваний розмір негрошового по­дарунка (нагадуємо: ідеться про 25% мінзарпла­ти станом на 1 січня відповідного року). Тож у 2018 р. від податку на доходи й військового збору звільнено вартість подарунків у межах 930,75 грн. Такий неоподатковуваний розмір подарунка діє щодо кожної окремої фізособи- отримувача протягом одного місяця. Якщо ж вартість подарунка більша, із суми перевищен­ня слід сплатити 18% податку на доходи та 1,5% військового збору. Нагадаємо: якщо даруєте гроші, уся сума буде оподатковуваним доходом як додаткове благо (пп. 165.1.39 ПКУ).

Нецільова матдопомога.  Розмір нецільової благодійної допомоги, яку можна виплатити без оподаткування, теж зріс, порівняно з минулим роком. Він у 2018 році становитиме 2470 грн (пп. 170.7.3 ПКУ).

Оподаткування пенсій. У 2018 р. пенсії (вклю­чаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячне довічне грошове утри­мання, отримувані платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір пере­вищує 13730 грн (1373 грн х 10),у частині такого перевищення вважатимуть оподатковуваним до­ходом пенсіонера, з якого утримуватимуть 18% податку на доходи та 1,5% військового збору. Сказане не застосовують до пенсій, призначе­них учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (пп. 164.2.19 ПКУ).

Оподаткування путівок. Звільнено від оподаткування вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, які надаються роботодавцем.

Змінами до підпункту 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) установле­но, що до загального місячного (річ­ного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздо­ровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його ро­ботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої зниж­ки) один раз на календарний рік за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п'яти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податко­вого року (у 2018 р. — 18615 грн).

Відповідно до чинної редакції Ко­дексу від оподаткування звільнялися лише путівки на відпочинок, оздо­ровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або йо­го дітей віком до 18 років, які нада­ються йому безоплатно або із зниж­кою (у розмірі такої знижки) профе­сійною спілкою, до якої зараховують­ся профспілкові внески платника по­датку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до зако­нодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загально­обов'язкового державного соціаль­ного страхування.

До внесення змін путівки, які були придбані для працівника його ро­ботодавцем, вважалися додатковим благом відповідно до пп. 164,2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу та підлягали обкладанню податком на доходи фі­зичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

За законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата (МЗП) з 1 січня 2018 року становить 3723 грн, у погодинному розмірі – 22,41 грн.

Підвищення МЗП передбачає зростання штрафів за порушення трудового законодавства. Тепер фінансову відповідальність за звільнення мобілізованого працівника, зарплату в конвертах або її затримку на місяць будуть нести як юридичні, так і фізичні особи-підприємці. Найбільший штраф (30 мінімальних зарплат або 111690 гривень за кожного працівника) накладається на роботодавців, які допустили до роботи працівників без оформлення трудового договору. Таку суму доведеться заплатити за оформлення працівника на півставки, якщо він фактично працює повний робочий день і в разі виплати зарплати без нарахування ЄСВ та податку.

Мінімальний прожитковий мінімум – 1700 гривень на місяць.

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko