Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Податкові нововведення у 2018 році

Про окремі податкові нововведення у 2018 році 

З 01.01.2018 набрали чинності норми Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році» від 07.12.2017 р. №2245-VIII

Які основні зміни внесено до Податкового кодексу (ПКУ) цим Законом.

Звільнення від оподаткування путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, наданих роботодавцем

Починаючи з 1 січня 2018 р.,  звільнено від оподаткування вартість путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т.ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка надана роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) раз на календарний рік, за умови, якщо вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (пп. 165.1.35 ПКУ доповнено абзацом 2).

Слід звернути увагу на умови, за яких така пільга застосовується:

-   відпочинок, оздоровлення та лікування здійснюється на території України;

-   путівка надається роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств, тобто працівники бюджетної сфери, неприбуткових організацій, працюючі у підприємців-єдинників такої пільги не отримають;

-   вартість путівки становить не більше 18 615 грн. у 2018 році, навіть якщо розмір мінімальної зарплати зросте протягом року, ця сума не зміниться;

-   путівка надається працівнику та/або членам його сім'ї першого ступеня споріднення, до яких, згідно пп. 14.1.263 ПКУ належать батьки, чоловік або дружина, діти платника податку, у т.ч. усиновлені;

- путівка надається вперше у цьому році, вартість наступної путівки, наданої протягом календарного року, оподатковується як додаткове благо.

Одночасно внесено зміни і до порядку обрахування податку на прибуток підприємств. Підпункт 140.5.10 ПКУ доповнено нормою щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму повної або часткової компенсації раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування. Тобто на суму наданої своєму працівникові пільгової путівки роботодавець збільшить об'єкт обкладення податком на прибуток.

Нагадаємо, що згідно пп. 140.5.9 ПКУ кошти, які роботодавець перераховує профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до колективного договору, (у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року) не збільшують для підприємства  оподатковуваний фінансовий результат.

Крім того, відповідно до абзацу 1 пп. 165.1.35 ПКУ не оподатковується податком на доходи фізичних осіб повна вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки.

Податок від продажу нерухомого майна

Одне з нововведень ПКУ - створення Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомого майна з метою запобігання заниження бази оподаткування/оціночної вартості/ при продажу нерухомого майна. Згідно змін до п. 172.3 ПКУ  дохід фізособи від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону, та зареєстрованої в єдиній базі даних звітів про оцінку.

За результатами реєстрації звіту про оцінку нерухомого майна йому присвоюється унікальний реєстраційний номер. Звіт про оцінку, не зареєстрований у єдиній базі даних звітів про оцінку, без присвоєного унікального номера є недійсним.

Нотаріус, під час посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна перевірятиме реєстрацію такого звіту в єдиній базі даних звітів про оцінку та наявність присвоєного йому унікального номера, у разі відсутності такого номеру нотаріус не зможе посвідчити договір.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Законом встановлено, що якщо податковий орган у визначений ПКУ строк не направив фізичній особі повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно, така фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. Згідно пп. 266.7.2 ПКУ податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.

Крім того, встановлено, що податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховане тільки за попередні 3 роки (1095 днів).

Земельний податок

Згідно нововведенням центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, зобов’язаний до 15 липня поточного року розміщувати на своєму веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів, а також інформацію про нормативну грошову оцінку (НГО) земельних ділянок на відповідних територіях.

До 1 лютого 2018 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, має направити в електронній формі інформацію про нормативну грошову оцінку (НГО) земельних ділянок, яка проведена станом на зазначену дату, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, який систематизує таку інформацію та розмістить її на своєму офіційному веб-сайті.

Встановлено, що якщо податковий орган не направив фізичній особі повідомлення-рішення на сплату земельного податку у строки, встановлені відповідними нормами податкового Кодексу, така фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання. Нагадаємо, що згідно пп.пп. 287.2, 287.5 ПКУ нарахування податку проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня, а податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

З 1 січня п.р. скасовано обмеження застосування пільги до однієї ділянки із сплати земельного податку фізичним особам: відтепер звільнення від сплати за земельні ділянки для пільговиків, визначених у п. 281.1 ПКУ (пенсіонери, ветерани, чорнобильці, особи з інвалідністю тощо) поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання в межах граничних норм (п.281.2 ПКУ):

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

-  для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Податок на прибуток підприємств

Законом звільняються від оподаткування кошти, направлені на допомогу суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, у розмірі до 8 відсотків від оподатковуваного прибутку попереднього року (підпункт 140.5.14 статті 140).

Податок на додану вартість

Поширено пільгову ставку ПДВ 7% на постачання на митній території України та ввезення на митну територію України всіх медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні (до 1 січня 2018 року 7% ПДВ застосовувалось тільки до медичних виробів за переліком, встановленим КМУ; до операцій з постачання та ввезення на митну територію України всіх інших медичних виробів застосовувалася ставка ПДВ в розмірі 20%).

Платникам, які ввозитимуть на митну територію України до 1 січня 2020 року промислове обладнання для виробничих потреб (за виключенням, якщо його походження з держави-агресора або ввозиться з її території та/або з окупованої території України) надано право на розстрочення на 24 місяця сплати “імпортного” ПДВ (п.65 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення»). Порядок надання розстрочення сплати ПДВ під час ввезення на митну територію України устаткування та обладнання за переліком, визначеним пп.58 і 59 підрозд.2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ затверджено постановою КМУ від 04.10.2017 № 775.

До 1 січня 2023 року поширено звільнення від ПДВ на визначених Податковим кодексом України (ПКУ) умовах на усі суб'єкти космічної діяльності, що підпадають під дію норм Закону України "Про космічну діяльність".

До 1 січня 2022 року поширено звільнення від ПДВ на визначених ПКУ умовах на операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті (згідно з абзацами другим - сьомим пп. 14.1.225 ПКУ), а також розширено поняття “програмна продукція”.

До 31 грудня 2018 року звільнено від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України виключно електромобілів що мають код УКТ ЗЕД 8703 90 10 10;

Змінено принцип розрахунку суми бюджетної дотації для сільгоспвиробників, а саме, розмір бюджетної дотації розраховуватиметься виходячи з обсягу податкових зобов’язань з ПДВ по постачанню товарів, а не як раніше з позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту з ПДВ (зміни до п. 51 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення»). З 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року звільнено від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту соєвих бобів (товарна позиція 1201 з УКТ ЗЕД). З 1 грудня 2020 року до 31 грудня 2021 року звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення в митному режимі експорту насіння свиріпи або ріпаку (товарна позиція 1205 з УКТ ЗЕД).

З 01 січня 2018 року згідно з пп.196.1.18 ПКУ не є об'єктом оподаткування операції з ввезення фізособами у ручній поклажі та/чи у супроводжуваному багажі (крім підакцизних товарів та особистих речей) на митну територію України:

  • через митні пункти пропуску аеропортів - товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро;
  • через інші пункти пропуску через державний кордон України –

- товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, – якщо фізособа була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в'їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин;

- товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, –  якщо фізособа була відсутня в Україні більше доби (24 годин) та в'їжджає в Україну не частіше разу протягом трьох діб (72 годин).Згідно з доповненим пп.191.2.3 – з 1 січня 2018 року базою оподаткування  для таких товарів є частина сумарної фактурної вартості цих товарів, яка перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

З 01 січня 2019 року не будуть об’єктами оподаткування ПДВ (пп.196.1.17 ПКУ відповідно до абз.4 п.1 «Прикінцевих положень» ЗУ №2245-VIII):

  1. oввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро у несупроводжуваному багажі;
  2. oввезення на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, на адресу одного одержувача (юридичної особи, фізичної особи - підприємця) в одній депеші у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника у міжнародних експрес-відправленнях;
  3. oввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштовихвідправленнях та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких у кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро.

       Згідно з оновленою редакцією пп. 191.1.1 ПКУ, яка також набере чинності у 2019 році, у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі базою оподаткування буде їх митна вартість (для юросіб) або фактурна вартість (для фізосіб), визначена відповідно до статей 234 та 374 МКУ, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті.

Акцизний податок

 Встановлено графік збільшення  специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби  і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів у 2018 році (з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%),   та у подальшому до 2025 року  на 20% щорічно до досягнення мінімального стандарту ЄС (90 євро за 1000 штук).

Збільшено ставку на коньяк з метою вирівнювання із ставкою на інші спиртові дистиляти (загальне збільшення на 12%). Ставки на спирт, пиво та алкогольні напої не збільшено.

До 31 грудня 2018 року звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та реалізації на митній території України виключно електромобілів («транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома)», в т.ч. вироблених в Україні.

Екологічний податок

З урахуванням індексу споживчих цін ставки збільшено на 11,2%.

Рентна плата

За користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобутком корисних копалин ставки збільшено на 16,8 %.

За спеціальне використання води  ставки збільшено на 16,8%.

За спеціальне використання лісових ресурсів   ставки збільшено на 16,8%.

За користування надрами для видобування корисних копалин: 

- запроваджено стимулюючі ставки рентної плати на видобуток природного газу у розмірі 12% та 6% залежно від глибини залягання для нових свердловин із гарантуванням інвесторам незмінності цих ставок протягом п’яти років;

 - встановлено окремі ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції (2% для митної території України і континентального шельфу та 1,25% - для морського шельфу).

Що стосується зниження ставок рентної плати на видобуток газового конденсату (з 45% та 21% залежно від глибини залягання) до рівня ставок на видобуток нафти і газу (29% та 14% залежно від глибини залягання), то відповідні зміни до п.252.20 Податкового кодексу набувають чинності 1 січня 2019 року

Податкове адміністрування

Запроваджена норма щодо відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету  завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу та відповідальність такої посадової або службової особи в порядку регресу перед державою (п.21.4). 

 

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko