Київська міська професійна спілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості
В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!!!
Про початок переговорів щодо укладання колективних договорів на 2018 рік.

 КИЇВСЬКА МІСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 Вул. Велика Житомирська, 27,  м. Київ, 04053, тел./факс (044) 528-70-93 

E-mail: kievprofenergo@ukr.net,   http://kievprofenergo.in.ua  

                                                07.12.2017 р.    №     01-15/82

 

 

Про початок переговорів щодо укладення колективних договорів на 2018 рік

 

 

 

Керівникам підприємств

Головам профорганів

Київської профспілки енергетиків

 

 

 

 

 

 

Міський комітет Київської міської професійної спілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості звертається до керівників підприємств та голів профорганів первинних профспілкових організацій, які входять до профспілки, стосовно початку колдоговірної кампанії.

 При цьому наголошуємо, що згідно з чинним законодавством, а саме: Законами України: «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексом законів про працю України, Господарським кодексом України, Кодексом про адміністративні правопорушення, колективний договір повинен укладатися на всіх підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю (п. 7 ст. 65 Господарського Кодексу України).

У зв’язку зі частими змінами соціально-економічних показників, колдоговори доцільно укладати на 1-2 роки. Колдоговір, укладений на більший термін, інколи вже через рік стає формальним, застарілим документом, який не відображає сучасну соціально-економічну ситуацію.

Нагадуємо, що при укладенні колективних договорів сторони соціального діалогу повинні керуватися генеральною та галузевими угодами, які є обов'язковими для всіх сторін соціального діалогу, в тому числі - власників та уповноважених ними органів, незалежно від того, брали вони безпосередню участь в переговорах з укладення галузевих угод, чи ні.

Звертаємо увагу, що за результатами роботи Робочої комісії з ведення колективних переговорів внесено зміни та доповнення до Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців паливно-енергетичного комплексу України та Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 роки (далі - Угода), які підписані 21.07.2017 року та пройшли повідомну реєстрацію в Мінсоцполітики 11 серпня 2017 року за № 50.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» зміни та доповнення до Угоди набули чинності з дати їх підписання, тобто з 21 липня 2017 року.

По всьому тексту Угоди слова «мінімальна заробітна плата» замінено словами «прожитковий мінімум для працездатних осіб» згідно з Законом України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Також були внесені інші зміни до норм і положень Галузевої угоди, в тому числі і до тих, які регламентують мінімальні гарантії з питань оплати праці.

Пропонуємо під час підготовки до укладання колективних договорів, керуватись інформацію стосовно мінімальних гарантій з оплати праці, закріплених у оновленій редакції Галузевої угоди на 2016-2018 роки:

«2.3. Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, встановлюється на рівні:

-         з 01.12.2017 не нижче ніж 2680 гривень.

Мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу не може бути менше ніж 130% законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Тобто, мінімальний розмір тарифної ставки для некваліфікованого працівника встановлено у конкретній сумі: з 01 грудня 2017 року - у сумі: 2680 грн. Зазначена сума розраховувалась за формулою:

ТС = ПМ * Ко * Кп, де:

ТС - мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу;

ПМ - законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи згідно ст. 6 ЗУ «Про оплату праці»;

Ко - коефіцієнт галузі, як мінімальна соціальна гарантія, встановлено на рівні не менше 1,3;

Кп - підвищуючий коефіцієнт по галузі, на відповідний період на рівні не менше 1,17.

Конкретні розміри тарифних ставок і посадових (місячних) окладів визначаються шляхом множення місячної тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу, на розрахункові коефіцієнти мінімальна величина яких не може бути нижчою ніж передбачено додатками №№ 3-38 до Угоди.

Законом України від 21.12.2016 № 1801 “Про Державний бюджет України на 2017 рік” встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб (як розрахункова величина) у місячному розмірі з 1 грудня - 1762 грн; та мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 року у місячному розмірі: - 3200 гривень, у погодинному розмірі - 19,34 гривні.

Отже, ураховуючи зміни та доповнення до п.2.3 Галузевої угоди, тарифна ставка (посадовий оклад) для працівників наскрізних професій, які виконують некваліфіковану роботу (гардеробник, садівник, прибиральник службових приміщень, швейцар, тощо) з 1.12.2017 року встановлюється на рівні - 2680 грн.( 1762x1,3x1,17).

З огляду на викладене, фактично мінімальний розмір тарифної ставки (місячного окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу встановлено на рівні 152,1% законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.

Тарифна ставка робітника 1 розряду зайнятого на експлуатації устаткування в електроенергетиці (тепло- і гідроелектростанції, електричні та теплові мережі, підприємства енергонагляду) становить з 01.12.2017 - 3350 грн. (2680 х 1,25) (коефіцієнт 1 розряду, див. додаток до ГУ № 3).

У разі якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (у 2017 році - 3200 грн.), роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати відповідно до Закону України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ. Також, при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про колективні договори і угоди», Угода на галузевому рівні встановлює мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги і не обмежує прав компаній та їх структурних підрозділів, установ, організацій галузі щодо підвищення мінімальних гарантій за рахунок власних коштів підприємств.

Також нагадуємо, що у зв’язку з набуттям чинності змін, внесених до ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди», питання дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників віднесено до переліку питань, що складають зміст колективного договору.

Враховуючи те, що державне соціальне страхування не забезпечує санаторно-курортне лікування і оздоровлення працюючих, бажано ці питання  передбачити в колективних договорах.

За ухилення від участі в переговорах або за порушення чи невиконання угод і колдоговорів передбачено винних посадових осіб притягувати до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу аж до звільнення з посади (статті 17 і 18 Закону № 3356 та статті 41-1 - 41-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

 

Враховуючи викладене, пропонуємо профорганам:

-                   звернутися до роботодавців з письмовими пропозиціями щодо початку колдоговірних переговорів та складу профспілкової сторони комісії;

-                   розпочати переговори стосовно укладення колективних договорів на 2018 рік (внесення змін до діючих);

-                   під час колдоговірної компанії врахувати рекомендації, вказані у тексті листа, та внести відповідні зміни до положень колективних договорів підприємств на 2018 рік;

-        колдоговірну кампанію завершити в І кварталі 2018 року.

 

Голова Київського міськкому

профспілки енергетиків                                                                   О.М.Тищенко

developed on Flash-point created by Vladimir Bondarenko